Příspěvky

Nepřehlédněte

Důležité: vyklizení kolárny

Na základě rozhodnutí shromáždění musí všichni uživatelé vyklidit veškerá kola ze společné kolárny k datu 31. 10. 2022 . Kola, která po tomto datu zůstanou v kolárně, budou bez náhrady zlikvidována (odvezena na sběrný dvůr). V nejnutnějších případech, kdy uživatelé nemají možnost uskladnění svých kol jinde, bude dočasně nabídnut prostor společné sušárny. Prostor výbor zpřístupní v sobotu 29.10. v 18h (případně po individuální dohodě).

Zápis z 21. řádného shromáždění

  Dne 27. 9. 2022 se konalo 21. shromáždění vlastníků jednotek NF4, ze kterého byl pořízen zápis.

21. Shromáždění: pozvánka

Další řádné shromáždění se bude konat 27. 9. 2022 v 18.00 hod.  v sídle SVJ. Termín a místo: termín: 27. 9. 2022 v 18.00 hod.  místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny (v návaznosti na aktuální podmínky a společnou dohodu je možné konání na venkovním prostranství) Program: Volba předsedy schůze, úvod, zjištění usnášeníschopnosti Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2021 Zpráva revizora (viz níže) Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2021 Schválení odměn představenstva za rok 2021 Rozúčtování nákladů na služby Volba nového výboru a revizora Změna stanov Prohlášení vlastníka, aktualizace pokojů v bytech Diskuze Závěr Dokumenty a podklady k pozvánce: Pozvánka Plná moc Podklady k bodům: 4. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2021 Rozvaha Výsledovka 8. Změna stanov Náhradní shromáždění 9. Prohlášení vlastníka, aktualizace pokojů v bytech Změna prohlášení vlastníka - pracovní verze

Hledáme revizora

V současné době je SVJ bez revizora (p. Matějková koncem roku 2021 na funkci rezignovala). Vyzýváme zájemce o tuto funkci o kontaktování výboru.  Od nového revizora se očekává vypracování zprávy a kontroly hospodaření za rok 2021.  V případě, že se funkce nikdo neujme, zpráva nebude vypracována.

Jednání výboru 19. 1. 2022

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 19. 1. 2022. Svolavatel schůze výboru:  předseda výboru Pavel Kohout Přítomni:  Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Yuriy Hrytsyuk

Změna výše záloh

Na  základě  zápisu  ze  shromáždění  byly  zaevidovány  lodžie,  fond  oprav  byl  přepočítán  a  byly upraveny Evidenční listy s platností od 01/2022. Pokud  zasíláte  měsíční  úhradu platebním  příkazem,  opravte  si  trvalý  příkaz dle vašeho nového aktuálního Evidenčního listu s platností od 01/2022. V případě,  že  využíváte  k úhradě SIPO,  částka  z EL vám  bude  automaticky nahlášena do Vašeho SIPA od 01/2022.  EL najdete ve schránce případně e-mailu. Pokud jste nenašli, napište na predseda@nf4.cz. Prosíme  o  následnou kontrolu  Evidenčního  listu.  Pokud  nesouhlasí  jakékoliv  údaje,  např. počet  osob  v bytě,  jména,  korespondenční  adresa,  nebo  chcete  upravit  výši záloh atd., obraťte se na níže uvedený kontakt: Eva Řehoušková, tel.  387 784 142, email:  RehouskovaEva@sdcb.cz

Hasicí přístroje k rozebrání

Obrázek
Došlo k výměně starších hasicích přístrojů v domě. Tyto starší přístroje jsou nyní volně k rozebrání. přístroje již nemají potřebné revize, jsou však plně funkční. Pokud máte někdo zájem např. do garáže či na chalupu, můžete si přístroj vzít. Jsou umístění ve sklepích č. 2