Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2017

Jednání výboru 27. 9.

Dne 27. 9. proběhlo jednání výboru. Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Miroslav Stluka Program schůze: Úvod Výměna balkónů za nové lodžie Oprava zvonků Dlužníci Debata Zápis z jednání je k nahlédnutí u Mgr. Tomanové (předsedkyně výboru).

Nové zvonkové tablo

Dnes bylo nainstalováno nové zvonkové tablo. Viditelné stavební zadělání je pozůstatek práce z osazování původního tabla a plánujeme stavební dodělání. Důrazně zakazujeme přelepování jmenovek zvonků! V případě porušení zákazu bude po majiteli bytové jednotky vymáhána částka za poškození a vyčištění tohoto tabla. Pokud chcete provést změnu na vašem stávajícím zvonku, sdělte to prosím představenstvu SVJ a úprava bude v nejbližší možné době zajištěna.

Výměna zvonkového tabla je posunuta

Původně plánovaná dnešní výměna zvonků se dnes neuskutečnila. Důvodem je reklamování dodaného tabla čekání na nový kus. Předpoklad provedení výměny je buďto pátek 6. 10. nebo pondělí 9. 10.

Oprava zvonků proběhne začátkem října

Dle informací s prováděcí firmou začnou práce na opravě zvonků v pondělí 2. října. Ve středu 4.října pak proběhne vlastní výměna zvonkového tabla a výměna rozvaděče společné spotřeby. V souvislosti s těmito pracemi bude přerušena dodávka el. energie, která bude 2. a 3. října vždy v době od 8 h do 12 h. Práce bude provádět firma Nešvera-Jirák elektroinstalace (www.nje.cz).

Oprava zvonků

Oprava zvonků proběhne během měsíce září. Při opravě bude probíhat kontrola funkčnosti domovních telefonů. je možné, že některé domovní telefony mohou problémy s novým systémem a bude je potřeba vyměnit.

Servis výtahu a výměna pohonu dveří

Dnes proběhl servis výtahu. Kromě pravidelné údržby jsme také konzultovali problémy s funkcí vnitřních dveří. Po prohlédnutí servisním technikem je na vině opotřebovaný motor. V současné řešíme jeho výměnu, která snad proběhne v nejbližší době.

Jednání výboru 12.6.

Dne 12.6. proběhlo jednání výboru. Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Miroslav Stluka Program schůze: Úvod Konzultace postupu realizace lodžií s právníkem Dlužníci Oprava zvonků, elektroinstalace Debata

Problémy se zvonky

V současné době nefunguje část elektrického zařízení společného panelů zvonků u vstupních dveří, jehož následkem je nefunkční dorozumívání. Berte prosím v potaz, že vás lidé u vchodových dveří neslyší. Na nápravě momentálně pracujeme. Proběhla konzultace s elektrikářskou firmou o možnostech řešení a následné nabídky budou probrány na nejbližší schůzi výboru. Následně proběhne oprava. Jde bohužel o rozsáhlejší problém, který pravděpodobně bude řešen výměnou celého panelu za nový.

Zápis z 14. řádného shromáždění

Dne 11.5.2017 se konalo 14. shromáždění vlastníků jednotek NF4. Zápis je k nahlédnutí zde: Zápis ze shromáždění

Statické posouzení zavěšených balkónů

V květnu vypracoval Ing. J. Hanzálek (JH-STATIKA s.r.o.) statické posouzení stávajících zavěšených balkónů. Závěrečnou zprávu si zde můžete prohlédnout. Statické posouzení zavěšených balkónů

Prohlídka balkónů

Dne  27.4.2017 (čtvrtek) v době od 15h bude na našem domě probíhat prohlídka balkonů autorizovaným statikem. Prosíme tímto o jejich zpřístupnění.

Pozvánka na 14. řádné shromáždění

Řádné shromáždění se koná ve čtvrtek dne 11.5.2017 v 18.00 hod . v sídle SVJ N.Frýda 1247/4, České Budějovice. Upozorňujeme, že svojí neúčastí ohrozíte další činnost SVJ N.Frýda 1247/4, České Budějovice. Na shromáždění se schvaluje účetní závěrka za minulý rok a další práce společenství. Připomínáme, že jste společnými majiteli celé budovy. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete schůze zúčastnit, žádáme Vás o předání plné moci před schůzí předsedkyni SVJ N.Frýda 1247/4, České Budějovice. Program: Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2016 Zpráva revizní komise Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2016 Schválení odměn představenstva za rok 2016 Schválení rozúčtování tepla pro rok 2017 Statický posudek balkónů Diskuze Závěr

Registrace ÚOOÚ

Dne 30.03.2017 bylo zapsáno naše registrační oznámení do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů. Naše registrační oznámení je vedeno pod číslem 00072133/001 a je dohledatelné na stránce Veřejného registru zpracování osobních údajů .

Snímky z termokamery

18.2. jsem díky zapůjčené termokameře pořídil několik snímků našeho panelového domu i v porovnání se sousedními. Snímky se dávám k prohlédnutí: prohlédnout snímky >> soft na prohlížení snímků (FLIR tools) >> Raději se zdržím neodborných komentářů. Zjednodušeně by se dalo říci, že čím teplejší místo, tím větší jsou tepelné úniky z vnitřního do vnějšího prostoru. Pavel Kohout

Výběrové řízení na statický posudek balkónů

V souladu s rozhodnutím výboru proběhne výběrové řízení na statický posudek balkónů. provedení posudku předpokládáme během března-dubna letošního roku. cenové nabídky očekáváme do konce února 2017.

Jednání výboru 31.1.

Dne 31.1. proběhlo jednání výboru. Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Miroslav Stluka Program schůze: Úvod Statický posudek balkónů Dlužníci Oprava topení v 1.p Web SVJ Společná sušárna Shromáždění Debata