Pozvánka na 14. řádné shromáždění

Řádné shromáždění se koná ve čtvrtek dne 11.5.2017 v 18.00 hod. v sídle SVJ N.Frýda 1247/4, České Budějovice.
Upozorňujeme, že svojí neúčastí ohrozíte další činnost SVJ N.Frýda 1247/4, České Budějovice.
Na shromáždění se schvaluje účetní závěrka za minulý rok a další práce společenství. Připomínáme, že jste společnými majiteli celé budovy. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete schůze zúčastnit, žádáme Vás o předání plné moci před schůzí předsedkyni SVJ N.Frýda 1247/4, České Budějovice.

Program:

  1. Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2016
  2. Zpráva revizní komise
  3. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2016
  4. Schválení odměn představenstva za rok 2016
  5. Schválení rozúčtování tepla pro rok 2017
  6. Statický posudek balkónů
  7. Diskuze
  8. Závěr

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka