Registrace ÚOOÚ

Dne 30.03.2017 bylo zapsáno naše registrační oznámení do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.
Naše registrační oznámení je vedeno pod číslem 00072133/001 a je dohledatelné na stránce Veřejného registru zpracování osobních údajů.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka