Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2018

Fotografie z realizací lodžií

Obrázek
Zástupce firmy Stavoprojekta poskytl na žádost výboru fotky z předchozích realizací. Fotografie pro zajímavost zveřejňujeme i zde:

Jednání výboru 13. 12. 2018

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 13. 12. 2018. Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Ing. Jan Kozlík

Pracovní verze projektové dokumentace k odsouhlasení

Výbor obdržel od STAVOPROJEKTA spol. s r. o. pracovní verzi projektové dokumentace k připomínkám případně odsouhlasení.

Jednání výboru 19. 11. 2018

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 19. 11. 2018 v prostorách Správy domů s. r. o. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, JUDr. Jaromír Toufar

Jednání výboru 5. 11. 2018

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 5. 11. 2018. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Ing. Jan Kozlík

Jednání výboru 25. 10. 2018

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 25. 10. 2018. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Iveta Srbecká

Jednání výboru 2. 10. 2018

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 2. 10. 2018. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Iveta Srbecká, Ing. Jan Kozlík,  Ilona Partyková

Zápis z 16. řádného shromáždění

Dne 20.9.2018 se konalo 16. shromáždění vlastníků jednotek NF4, ze kterého byl pořízen zápis.

Jednání výboru 18. 9. 2018

Dne 18. 9. proběhlo jednání výboru. Přítomni: Jana Tomanová, Pavel Kohout, Kateřina Antlová, p. Řeháček

Varianty navýšení fondu oprav

Jelikož se nám povedlo zajistit předběžné nabídky úvěrů, připravili jsme tabulku, kde je patrné potřebné navýšení fondu oprav. Jelikož výše fondu oprav bude nejdůležitějším bodem následujícího shromáždění, dáváme tabulku k dispozici, aby měl každý účastní kompletní podklady a mohl zaujmout stanovisko.

Pozvánka na shromáždění + podklady

Obrázek
Řádné shromáždění se bude konat ve čtvrtek dne 20.9.2018 v 18.00 hod . v sídle SVJ N.Frýda 1247/4, České Budějovice v prostoru sušárny. Na shromáždění se bude projednávat výměna balkonů za nové lodžie, navýšení FO  a další práce společenství s tím spojené. Hostem shromáždění bude pí. Iveta Srbecká, která vysvětlí celou problematiku od projektové dokumentace, stavebního povolení, úvěru, dotačních programů, výběru zhotovitele a p. Daniel Paštyka - projektant. Vzhledem k výše projednávaným bodům žádáme o nutnou účast všech vlastníků bytových jednotek nebo jejich pověřených zástupců na základě plné moci. Program: Seznámení členů SVJ s revitalizaci BD – zateplenívýchodní strany domu, výměna balkonů za nové lodžie – 4 řady  Informace ofinancování a vysvětlení prováděných prací Navýšení FO Informace o změně prohlášení vlastníka Činnost výboru  Výměna vodoměrů Diskuze Závěr Podklady k lodžiím a zateplení: Orientační náklady stavby - Součet nákladů pro dvě varianty, propočet

Jednání výboru 21. 8. 2018

Dne 21. 8. proběhlo jednání výboru. Přítomni: Jana Tomanová, Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Iveta Srbecká, Daniel Paštyka

Informace o přechodu DVB-T2

Pravděpodobně jste už slyšeli o připravovaných změnách v pozemním televizním vysílání v souvislosti s plánovaným přechodem na novou technologickou platformu DVB-T2. Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká 60 % domácností v ČR přijímajících televizní vysílání prostřednictvím pozemních televizních sítí. Důvodem je uvolněni frekvenčního pásma 700 MHz, na kterém dosud vysílají pozemní televizní vysílače, pro potřeby mobilních operátorů. Je to společné celosvětové rozhodnutí více než 190 států, ke kterému se připojila i Evropská unie. Aby nedošlo k omezení pokrytí nebo snížení počtu vysílaných televizních programů, je nutné přejít na kmitočtově úspornější druhou generaci digitálního vysílání standard DVB-T2. Pro omezení dopadu na diváky je přechod realizován v delším časovém období prostřednictvím souběžného vysílání stávajících DVB-T sítí a nových, takzvaných přechodových DVB-T2 sítí. Tyto přechodové DVB-T2 sítě zajistí televizní příjem v době zahájení vypínání současných DV

Výsledek hlasování o zateplení

I přes urgence se stále nepovedlo shromáždit všechny hlasovací lístky v požadovaném termínu. V současnosti bylo výboru odevzdáno 25 odpovědí (8 členů tedy dosud neodevzdalo). Vzhledem k tomu, že již ze současně odevzdaných se 17 členů vyjádřilo PRO úpravu zateplení, jedná se o většinu, a výsledkem hlasování je, že se do projektové dokumentace zahrne úprava zateplení východní stěny . Technické možnosti (materiálové řešení, možnosti vyzdění meziokenního prostoru konkrétním zájemcům a podobně) budou probrány na jednání s projektantem.

Poznámky ke stávajícímu zateplení

Jelikož se objevují dotazy, zda je nutné provádět zateplení (viz hlasování) a odstraňovat meziokenní vložky (MIV), přidáváme zde další informace a odkazy na odborné weby, které problematiku více objasní. Proč navrhujeme zateplení: V první řadě je třeba zmínit, že není zateplení jako zateplení. Zateplení našeho domu (viz stav a projektová dokumetace ) spočívá v nalepení izolace mezi okna a natření fasády (podokenní ani boční panely zatepleny nejsou) . Možná to bylo dostatečné v době realizace, ale v současné době se takto "zateplení" neprování. Část takto "zateplených" domů již toto napravují a zateplení předělávají, což si můžete všimnout i na našem sídlišti. Pokud nás tento problém nedoběhl dodnes, v budoucnosti téměř jistě doběhne. A hlavním bodem, proč to nyní řešíme je fakt, že v případě osazení lodžií by se technická možnost úpravy zateplení prakticky znemožnila i pro budoucnost. A i kdyby se zbývající část zateplení domu udělala sebevíc dokonale, pokud ne

Průběh ankety k návrhu zateplení východní stěny

Stejně jako anketu o výběru lodžií, i hlasování o návrhu zateplení východní stěny můžete sledovat v průběžných výsledcích:

Návrh na usnesení o zateplení východní stěny

Dnes by členové sdružení měli ve své schránce nalézt dokument s "per rollam" hlasováním o předělání zateplení východní stěny domu. Důvodem návrhu je fakt, že realizací nových lodžií by se se veškeré další budoucí zásahy do zateplení znemožnily. V rámci řešení celé fasády navíc bude zajištěn její jednotný vzhled.

Jednání výboru 17. 7. 2018

Dne 17. 7. proběhlo jednání výboru. Přítomni: Jana Tomanová, Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Výměna pohonu dveří u výtahové kabiny

V pátek 13.7. byl vyměněn pohon otvírání dveří u výtahové kabiny. V případě jakýchkoliv problémů s otevíráním dveří, vás prosíme o jejich okamžité hlášení. Pro komunikaci se servisní společností, budeme rádi za zdokumentování problému (fotky, video).

Skupina SVJ NF4 - nová možnost sledování novinek

Pro ty z vás, kteří se zajímají o dění SVJ, mají dotazy a náměty jsme připravili skupinu k tomuto určenou. Je možné odebírat novinky, diskutovat o dění a psát i vlastní témata či dotazy.

Konzultace technického řešení lodžií

Dne 28.6.2018 proběhla schůzka s panem Krškou ze společnosti  PEKSTRA spol. s r.o. ohledně technických možností řešení nových lodžií a cenové nabídce.

Výběrové řízení na projektanta

Další fází výstavby nových lodžií je projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že budou navazovat další související projekty a činnosti, vybíráme projektanta, který zajistí vše potřebné: Dokumentace pro ÚR, IČ + zajištění vydání ÚR, Dokumentace pro SP, IČ + zajištění vydání SP i dopracování dokumentace na realizační s výkazem výměr a rozpočtem.

Kvíz: Jak znáte stanovy?

Znáte naše stanovy? Svou paměť si můžete otestovat v jednoduchém kvízu. Kvíz je zcela anonymní, skládá se z patnácti otázek a výsledky si můžete ihned prohlédnout.

Jednání výboru 4. 6. 2018

Dne 4. 6. proběhlo jednání výboru. Přítomni: Jana Tomanová, Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Výsledek ankety o nové lodžie

V současnosti nám stále chybí poslední tři hlasy v anketě o nové lodžie. Již z dosavadních třiceti hlasů je sedmnáct pro ocelové lodžie , což je nadpoloviční většina. Tímto výsledkem se budeme řídit a další práce budou směrovány pro tento typ lodžií.

Oprava kliky u vchodových dveří

Od minulého týdne je rozbitá klika u hlavních vchodových dveří. Klika je prasklá a bohužel neopravitelná. V současnosti se snažíme zjistit (výbor i zámečník) o jaký se jedná typ, aby bylo možné opravit stávající kování. Pokud se nám v nejbližší době typ nepovede zjistit, bude vyměněno  celé kování za jiný typ včetně potřebných úprav, kterým bychom se však rádi z finančních důvodů vyhnuli. Pokud někdo z bydlících ví o jaký typ se jedná, budeme rádi za informaci. V opačném případě prosíme o trpělivost.

Anketa o nové lodžie

V souladu s odsouhlaseným postupem shromáždění, byly všem členům SVJ vhozeny do schránek či odeslány poštou anketní formuláře pro výběr typu lodžií. Nejzazší termín odevzdání ankety je konec května. Průběžné výsledky ankety Pokud vás zajímá průběžný počet započtených hlasů, můžete stav sledovat v tomto grafu. Ve výsečích grafu je uveden i počet hlasů pro konkrétní variantu, ze kterého je možné zjistit i stav sečtených odpovědí (celkem je v domě 33 bytových jednotek).

Zápis z 15. řádného shromáždění

Dne 15.5.2018 se konalo 15. shromáždění vlastníků jednotek NF4, ze kterého byl pořízen zápis.

Pozvánka na 15. řádné shromáždění

Řádné shromáždění se koná v úterý  15.5.2018 v 18  hod. v sídle SVJ N. Frýda 1247/4, České Budějovice. Upozorňujeme, že svojí neúčastí ohrozíte další činnost SVJ N. Frýda 1247/4, České Budějovice. Na shromáždění se schvaluje účetní závěrka za minulý rok, výměna balkonů za nové lodžie a další práce společenství. Na tomto shromáždění se bude schvalovat finální typ a postup realizace nových lodžií . Připomínáme, že jste společnými majiteli celé budovy. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete schůze zúčastnit, žádáme vás o předání přiložené plné moci před schůzí předsedkyni SVJ N. Frýda 1247/4, České Budějovice. Program: Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2017 Zpráva revizní komise Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2017 Schválení odměn představenstva za rok 2017 Volba nového výboru Výměna balkónů za lodžie – konečné rozhodnutí Dopad GDPR Diskuze Závěr Dokumenty: Pozvánka na shromáždění Hospodaření 2017 Plná moc

Úklid společných prostor bude zajišťovat Andulka

Od 6. března bude úklid společných prostor zajišťovat firma Andulka services s.r.o. - www.naseandulka.cz . Rozpis plánovaného úklidu je k dispozici zde a současně také na nástěnce vedle kolárny.

Jednání výboru 7.2.

Dne 7.2. proběhlo jednání výboru. Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Miroslav Stluka Program schůze: Úvod Úklid společných prostor Nové lodžie Shromáždění Dlužníci Elektřina pro rekonstrukci bytu č. 30