Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2018

Pozvánka na 15. řádné shromáždění

Řádné shromáždění se koná v úterý  15.5.2018 v 18  hod. v sídle SVJ N. Frýda 1247/4, České Budějovice. Upozorňujeme, že svojí neúčastí ohrozíte další činnost SVJ N. Frýda 1247/4, České Budějovice. Na shromáždění se schvaluje účetní závěrka za minulý rok, výměna balkonů za nové lodžie a další práce společenství. Na tomto shromáždění se bude schvalovat finální typ a postup realizace nových lodžií . Připomínáme, že jste společnými majiteli celé budovy. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete schůze zúčastnit, žádáme vás o předání přiložené plné moci před schůzí předsedkyni SVJ N. Frýda 1247/4, České Budějovice. Program: Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2017 Zpráva revizní komise Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2017 Schválení odměn představenstva za rok 2017 Volba nového výboru Výměna balkónů za lodžie – konečné rozhodnutí Dopad GDPR Diskuze Závěr Dokumenty: Pozvánka na shromáždění Hospodaření 2017 Plná moc