Pozvánka na 15. řádné shromáždění

Řádné shromáždění se koná v úterý 15.5.2018 v 18 hod. v sídle SVJ N. Frýda 1247/4, České Budějovice.
Upozorňujeme, že svojí neúčastí ohrozíte další činnost SVJ N. Frýda 1247/4, České Budějovice.
Na shromáždění se schvaluje účetní závěrka za minulý rok, výměna balkonů za nové lodžie a další práce společenství. Na tomto shromáždění se bude schvalovat finální typ a postup realizace nových lodžií.
Připomínáme, že jste společnými majiteli celé budovy. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete schůze zúčastnit, žádáme vás o předání přiložené plné moci před schůzí předsedkyni SVJ N. Frýda 1247/4, České Budějovice.

Program:

 1. Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2017
 2. Zpráva revizní komise
 3. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2017
 4. Schválení odměn představenstva za rok 2017
 5. Volba nového výboru
 6. Výměna balkónů za lodžie – konečné rozhodnutí
 7. Dopad GDPR
 8. Diskuze
 9. Závěr

Dokumenty:

        Komentáře

        Už jste četli?

        Pozvánka na shromáždění (28.11.)

        Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

        Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka