Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2018

Poznámky ke stávajícímu zateplení

Jelikož se objevují dotazy, zda je nutné provádět zateplení (viz hlasování) a odstraňovat meziokenní vložky (MIV), přidáváme zde další informace a odkazy na odborné weby, které problematiku více objasní. Proč navrhujeme zateplení: V první řadě je třeba zmínit, že není zateplení jako zateplení. Zateplení našeho domu (viz stav a projektová dokumetace ) spočívá v nalepení izolace mezi okna a natření fasády (podokenní ani boční panely zatepleny nejsou) . Možná to bylo dostatečné v době realizace, ale v současné době se takto "zateplení" neprování. Část takto "zateplených" domů již toto napravují a zateplení předělávají, což si můžete všimnout i na našem sídlišti. Pokud nás tento problém nedoběhl dodnes, v budoucnosti téměř jistě doběhne. A hlavním bodem, proč to nyní řešíme je fakt, že v případě osazení lodžií by se technická možnost úpravy zateplení prakticky znemožnila i pro budoucnost. A i kdyby se zbývající část zateplení domu udělala sebevíc dokonale, pokud ne

Průběh ankety k návrhu zateplení východní stěny

Stejně jako anketu o výběru lodžií, i hlasování o návrhu zateplení východní stěny můžete sledovat v průběžných výsledcích:

Návrh na usnesení o zateplení východní stěny

Dnes by členové sdružení měli ve své schránce nalézt dokument s "per rollam" hlasováním o předělání zateplení východní stěny domu. Důvodem návrhu je fakt, že realizací nových lodžií by se se veškeré další budoucí zásahy do zateplení znemožnily. V rámci řešení celé fasády navíc bude zajištěn její jednotný vzhled.

Jednání výboru 17. 7. 2018

Dne 17. 7. proběhlo jednání výboru. Přítomni: Jana Tomanová, Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Výměna pohonu dveří u výtahové kabiny

V pátek 13.7. byl vyměněn pohon otvírání dveří u výtahové kabiny. V případě jakýchkoliv problémů s otevíráním dveří, vás prosíme o jejich okamžité hlášení. Pro komunikaci se servisní společností, budeme rádi za zdokumentování problému (fotky, video).

Skupina SVJ NF4 - nová možnost sledování novinek

Pro ty z vás, kteří se zajímají o dění SVJ, mají dotazy a náměty jsme připravili skupinu k tomuto určenou. Je možné odebírat novinky, diskutovat o dění a psát i vlastní témata či dotazy.