Poznámky ke stávajícímu zateplení

Jelikož se objevují dotazy, zda je nutné provádět zateplení (viz hlasování) a odstraňovat meziokenní vložky (MIV), přidáváme zde další informace a odkazy na odborné weby, které problematiku více objasní.

Proč navrhujeme zateplení:

V první řadě je třeba zmínit, že není zateplení jako zateplení. Zateplení našeho domu (viz stav a projektová dokumetace) spočívá v nalepení izolace mezi okna a natření fasády (podokenní ani boční panely zatepleny nejsou). Možná to bylo dostatečné v době realizace, ale v současné době se takto "zateplení" neprování. Část takto "zateplených" domů již toto napravují a zateplení předělávají, což si můžete všimnout i na našem sídlišti.
Pokud nás tento problém nedoběhl dodnes, v budoucnosti téměř jistě doběhne. A hlavním bodem, proč to nyní řešíme je fakt, že v případě osazení lodžií by se technická možnost úpravy zateplení prakticky znemožnila i pro budoucnost. A i kdyby se zbývající část zateplení domu udělala sebevíc dokonale, pokud nebude celistvá, je zcela zbytečná a nefunkční (podobně jako u sebepevnější nádoby, která bude mít z jedné strany díry, bude vytékat voda, bude z našeho domu stále unikat teplo).

K problematice MIV:

Obecně lze rozdělit technologie při zateplování takto:
  • a) komplexní zateplení obvodového pláště
  • b) výměnu oken a výměnu meziokenních vložek – částečné zateplení
  • c) výměnu oken s ponecháním meziokenních vložek – iluzorní zateplení
Zateplení našeho domu spadá do varianty c). Toto rozdělení je převzato ze stránky https://www.casopisstavebnictvi.cz/opravy-fasad-zateplovaci-systemy-a-jejich-druhotne-vady_N3197, kde je taktéž uvedeno: "u variant b, c dochází téměř vždy a v relativně krátké době ke vzniku druhotných vad – zatékání pod parapety a ke vzniku plísní na parapetech a kolem oken, k vadám fasádního nátěru s vazbou na materiálovou bázi zvoleného nátěru a na světovou stranu orientace fasádní plochy." Jinými slovy, jde o technicky špatné řešení.
Problematice MIV se podrobně věnuje například článek https://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/2977-lehke-meziokenni-vlozky, ze kterého uvedeme alespoň dvě citace:
  • Je rozumné v rámci plánovaného zateplení obvodových stěn původní MIV vybourat, nahradit zděnou konstrukcí (např. z porobetonových tvárnic) a následně zateplit tuto konstrukci stejně jako zbylé obvodové stěny kontaktním zateplovacím systémem.
  • Ponechání MIV - ..tento způsob zateplení je vhodný pouze z hlediska zásahu stavební firmou do jednotlivých bytů. ..v bytě však zůstane původní konstrukce obvykle s neznámou únosností ukotvení stávající MIV i s neznámým stupněm degradace původní konstrukce.
O zateplení a technických doporučeních lze na internetu najít celou řadu odborných článků. Doporučujeme si několik nezaujatých textů přečíst a utvořit si vlastní názor (a nenechat se ovlivňovat laickými domněnkami).
Jelikož návrh předělání zateplení je myšlen hlavně s ohledem na budoucnost, doporučujeme k němu také tak přistupovat - pro zajímavost se podívejte na předpokládaný vývoj cen energií (z minulých let lze vyčíst, že průměrné meziroční zdražení je 2 - 9 %).

Další případné dotazy rádi zodpovíme


Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka