Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2018

Jednání výboru 21. 8. 2018

Dne 21. 8. proběhlo jednání výboru. Přítomni: Jana Tomanová, Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Iveta Srbecká, Daniel Paštyka

Informace o přechodu DVB-T2

Pravděpodobně jste už slyšeli o připravovaných změnách v pozemním televizním vysílání v souvislosti s plánovaným přechodem na novou technologickou platformu DVB-T2. Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká 60 % domácností v ČR přijímajících televizní vysílání prostřednictvím pozemních televizních sítí. Důvodem je uvolněni frekvenčního pásma 700 MHz, na kterém dosud vysílají pozemní televizní vysílače, pro potřeby mobilních operátorů. Je to společné celosvětové rozhodnutí více než 190 států, ke kterému se připojila i Evropská unie. Aby nedošlo k omezení pokrytí nebo snížení počtu vysílaných televizních programů, je nutné přejít na kmitočtově úspornější druhou generaci digitálního vysílání standard DVB-T2. Pro omezení dopadu na diváky je přechod realizován v delším časovém období prostřednictvím souběžného vysílání stávajících DVB-T sítí a nových, takzvaných přechodových DVB-T2 sítí. Tyto přechodové DVB-T2 sítě zajistí televizní příjem v době zahájení vypínání současných DV

Výsledek hlasování o zateplení

I přes urgence se stále nepovedlo shromáždit všechny hlasovací lístky v požadovaném termínu. V současnosti bylo výboru odevzdáno 25 odpovědí (8 členů tedy dosud neodevzdalo). Vzhledem k tomu, že již ze současně odevzdaných se 17 členů vyjádřilo PRO úpravu zateplení, jedná se o většinu, a výsledkem hlasování je, že se do projektové dokumentace zahrne úprava zateplení východní stěny . Technické možnosti (materiálové řešení, možnosti vyzdění meziokenního prostoru konkrétním zájemcům a podobně) budou probrány na jednání s projektantem.