Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2018

Zápis z 16. řádného shromáždění

Dne 20.9.2018 se konalo 16. shromáždění vlastníků jednotek NF4, ze kterého byl pořízen zápis.

Jednání výboru 18. 9. 2018

Dne 18. 9. proběhlo jednání výboru. Přítomni: Jana Tomanová, Pavel Kohout, Kateřina Antlová, p. Řeháček

Varianty navýšení fondu oprav

Jelikož se nám povedlo zajistit předběžné nabídky úvěrů, připravili jsme tabulku, kde je patrné potřebné navýšení fondu oprav. Jelikož výše fondu oprav bude nejdůležitějším bodem následujícího shromáždění, dáváme tabulku k dispozici, aby měl každý účastní kompletní podklady a mohl zaujmout stanovisko.

Pozvánka na shromáždění + podklady

Obrázek
Řádné shromáždění se bude konat ve čtvrtek dne 20.9.2018 v 18.00 hod . v sídle SVJ N.Frýda 1247/4, České Budějovice v prostoru sušárny. Na shromáždění se bude projednávat výměna balkonů za nové lodžie, navýšení FO  a další práce společenství s tím spojené. Hostem shromáždění bude pí. Iveta Srbecká, která vysvětlí celou problematiku od projektové dokumentace, stavebního povolení, úvěru, dotačních programů, výběru zhotovitele a p. Daniel Paštyka - projektant. Vzhledem k výše projednávaným bodům žádáme o nutnou účast všech vlastníků bytových jednotek nebo jejich pověřených zástupců na základě plné moci. Program: Seznámení členů SVJ s revitalizaci BD – zateplenívýchodní strany domu, výměna balkonů za nové lodžie – 4 řady  Informace ofinancování a vysvětlení prováděných prací Navýšení FO Informace o změně prohlášení vlastníka Činnost výboru  Výměna vodoměrů Diskuze Závěr Podklady k lodžiím a zateplení: Orientační náklady stavby - Součet nákladů pro dvě varianty, propočet