Pozvánka na shromáždění + podklady

Řádné shromáždění se bude konat ve čtvrtek dne 20.9.2018 v 18.00 hod. v sídle SVJ N.Frýda 1247/4, České Budějovice v prostoru sušárny.
Na shromáždění se bude projednávat výměna balkonů za nové lodžie, navýšení FO a další práce společenství s tím spojené. Hostem shromáždění bude pí. Iveta Srbecká, která vysvětlí celou problematiku od projektové dokumentace, stavebního povolení, úvěru, dotačních programů, výběru zhotovitele a p. Daniel Paštyka - projektant.
Vzhledem k výše projednávaným bodům žádáme o nutnou účast všech vlastníků bytových jednotek nebo jejich pověřených zástupců na základě plné moci.

Program:

  1. Seznámení členů SVJ s revitalizaci BD – zateplenívýchodní strany domu, výměna balkonů za nové lodžie – 4 řady 
  2. Informace ofinancování a vysvětlení prováděných prací
  3. Navýšení FO
  4. Informace o změně prohlášení vlastníka
  5. Činnost výboru 
  6. Výměna vodoměrů
  7. Diskuze
  8. Závěr

Podklady k lodžiím a zateplení:

Podklady k vodoměrům:

Další podklady:

Přidejte si událost do kalendáře:

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka