Varianty navýšení fondu oprav

Jelikož se nám povedlo zajistit předběžné nabídky úvěrů, připravili jsme tabulku, kde je patrné potřebné navýšení fondu oprav. Jelikož výše fondu oprav bude nejdůležitějším bodem následujícího shromáždění, dáváme tabulku k dispozici, aby měl každý účastní kompletní podklady a mohl zaujmout stanovisko.

Současná výše platby do fondu oprav:

Do fondu oprav se nyní platí 20,34 Kč/m2.
Plochy jednotlivých bytů jsou uvedené zde (celkový příspěvek na byt lze dopočítat 20,34 x 'číslo v posledním sloupci').

Platba do fondu oprav po navýšení:

Pokud se mají realizovat nové lodžie tak, jak je dosud odhlasováno, bude orientační výše potřebného úvěru cca 8,8 mil. Kč. Dle doby splácení, úrokových sazeb a podmínek jednotlivých bank se nový příspěvek do FO pohybuje v rozmezí 25 - 45 Kč/m2 (navýšení tedy 22 - 110 %).
Prosíme všechny o zamyšlení nad svými finančními možnostmi pro platby do fondu oprav, dalšími individuálními náklady, kterých se úvěr netýká (zasklení, výřez, ..), i nad uvažovanou délkou úvěru v návaznosti na případné další úpravy domu (zateplení střechy, zateplení fasády, předělání sklepů apod) či nenadále opravy.

Podklady:

  • Tabulka variant - tabulka s výpočtem platby podle jednotlivých variant. Tabulku průběžně aktualizujeme podle došlých nabídek.
  • Platba fondu oprav - přehledná tabulka konečné částky FO pro jednotlivé byty v návaznosti pro různé varianta navýšení
  • Úvěrový program Panel 2013+ - teoretická možnost dotačního programu SFRB
  • Splátková kalkulačka - orientační on-line výpočet splátek úvěru z webu finance.cz
Pozn.: Pojem "fond oprav" značí "zálohy na správu".

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka