Jednání výboru 5. 11. 2018

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 5. 11. 2018.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Ing. Jan Kozlík

Program schůze

 • Úvod
 • Prohlídka domu, podepsání smlouvy
 • Další činnosti výboru

Úvod

 • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni dva členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
 • Předmětem jednání byla prohlídka vybraných míst domu zástupcem firmy STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. - dále jen STAVOPROJEKTA.

Prohlídka domu, podepsání smlouvy

 • Ing. Jan Kozlík (STAVOPROJEKTA) prošel suterénní prostory domy, kde bude zasahováno kotvícími prvky nových lodžií. Jedná se sklepy bytů č. 14, 27, 26, 28, kolárnu, místnost sušárny, chodbu zadního vchodu, případně byt č. 33 (nutnost zásahu prověří statikem).
 • Ing. Jan Kozlík prohlédl dva vzorové byty, kdy bude prováděn nový výřez pro vchod na lodžie.
 • Výbor upřesnil dodatečné informace potřebné pro projekční práce a zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.
 • Byla podepsána smlouva o dílo na zajištění projekčních a prováděcích prací.
 • Výbor požádal pana Kozlíka o vyčlenění ceny nákladů souvisejících s provedením výřezu a osazením balkonové sestavy, aby mohl informovat majitele, kterých se budou tyto práce týkat.

Další činnosti výboru

 • Výbor se finančně vypořádal s rozpracovaností projekčních prací s panem Paštykou.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletním znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka