Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2019

Jednání výboru 6. 11. 2019

Obrázek
Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 6. 11. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Od 4.11. budou prováděny nové výřezy

Upozorňujeme, že příští týden (4. - 7. 11.) budou probíhat nové výřezy panelů - osazení nové balkonové sestavy v bytech, kde nebyly balkóny. Je třeba, aby obyvatelé, kterých se výřez týká, měli byt s předstihem připraven. Důležité informace O všem potřebném jsme s předstihem informovali, přesto jsem pro přehlednost základní informace uveřejňujeme opětovně: Termíny montáží balkonových sestav Součinnost při stavebních pracích Přístupovou cestu bytem zajistí zhotovitel. Ve vlastním zájmu je zakrytí věcí a utěsnění dveří do dalších místností i mimo požadovaný prostor. Zhotovitel sice zajistí provizorní zástěnu oddělující pracovní prostor, je však možné, že část prachu může zástěnu projít.

Anténa, fasáda, sušáky a sonda v zateplení

Obrázek
Přinášíme vám aktuální informace ohledně realizace nových lodžií i úpravy společné antény.

Anketa: barevné řešení fasády

Obrázek
Zhotovitel vypracoval barevné návrhy podle zadání výboru. Varianty mají i podvarianty ohledně barevného oddělení "soklu" (přízemí). Zájemci, kteří se na řešení chtějí podílet, mohou vyplnit anketu nebo osobně probrat s výborem.

Jednání výboru 16. 10. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 16. 10. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Rozpis realizace nových výřezů, upravený harmonogram

Zhotovitel předložil upravený harmonogram , který odpovídá aktuálnímu průběhu stavby. Dále zaslal rozpis bourání nových vstupů na lodžie. Bourání bude probíhat od posledního poschodí do přízemí tempem 2 byty za den. První demontáž bude zahájena v pondělí mezi 8 a 9 hodinou, následující dny již po 7 h. Druhé demontáže budou začínat po 12 h. Osazení nové balkonové sestavy včetně zednického zapravení proběhne tentýž den. Další informace včetně nutných příprav ze strany vlastníků BJ byly zveřejněny již dříve .

Výběr fasády, předání sklepů

Z průběhu prací jsou dvě věci, které se přímo týkají (některých či všech) vlastníků: Předání sklepních kójí V úterý 8 .10. byly zhotovitelem předány sklepní kóje. Ve středu proběhnou ještě drobné uklízecí práce, které výbor připomínkoval a následně je možné uzamčení a nastěhování věcí jejich majiteli. Barevné řešení fasády Zhotovitel předal výboru vzorník pro výběr barevného řešení fasády. Termín pro výběr je 14 dní. Tímto oslovujeme vlastníky, kteří mají zájem se na výběru barevné kombinace a řešení podílet, aby výboru zaslali své návrhy a to nejpozději do neděle 20. 10. Vzorník ve fyzické podobě je k nahlédnutí u výboru, digitální verze je např na: Vzorník Weber Colorline >>   standardní barvy bez příplatku jsou s HBW > 30, bez "e" (e = exclusiv)

Předání sklepů

V rámci kontrolního dne proběhne v úterý 8. 10. předání sklepních kójí. Prosíme majitele dotčených sklepů o jejich kontrolu a případné zaslání připomínek.

Jednání výboru 18. 9. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 18. 9. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Požadavky na součinnost při stavebních prací + harmonogram

Dnes proběhlo předání staveniště. Od zhotovitele jsme obdrželi upravený harmonogram prací i požadavky na součinnost.

Informace o zahájení stavebních prací a uvolnění prostor

Jelikož jsme dostali aktuální zprávy od zhotovitele, zveřejňuje zde dosud známé informace o zahájení prací: Harmonogram prací V návaznosti na vydaná povolení je upraven harmonogram prací. Předání staveniště je navrženo na  22. srpna, přípravné práce se plánují začít od 26. srpna, montáže lodžií od 2. září. Upravený harmonogram prací Uvolnění balkónů V týdnu od 2. září dojde ke svěšení balkonů. Do té doby je potřeba z nich vše odstranit. Do stejného musí být demontovány i klimatizační jednotky, pokud se na domě vyskytují. Uvolnění prostor v přízemí V rámci přípravných prací bude potřeba zajistit přístup do některých sklepních kóji. Vyznačené prostory jsou vyznačeny níže v příloze. Tyto prostory je nutné zcela vyklidit nejpozději do 26. srpna. Po dokončení prací budou do dokončení montáže lodžií předané zpět vlastníkům. Kotvení v bytové jednotce bude řešeno individuálně (zhotovitel se spojí s vlastníkem). Práce v suterénech

Návrh harmonogramu prací

Zhotovitel zaslal pracovní návrh časového harmonogramu prací. Harmonogram je závislý na termínu vyřízení všech nezbytných povolení. Dále může dojít k časovým úpravám při výskytu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění stavebních prací. Harmonogram prací

Stav přípravy realizace lodžií

Dne 21. 6. 2019 nabylo právní moci stavební povolení. V současné době čekáme od zhotovitele výpočet a zákres záborů pro zeleň a komunikaci, které bude pokladem pro dopravně-inženýrské opatření. Až bude vypsané oznámení, bude zveřejněno na úřední desce po dobu 15 dní. Teprve poté bude možné započít stavbu - její začátek předpokládáme během první poloviny srpna. Současně zpracovává zhotovitel harmonogram prací. jakmile ho budeme mít k dispozici, zveřejníme ho.

Jednání výboru 28. 5. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 28. 5. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová, na šetření v bytě č. 19 také Renata Matfiaková, Pavel Řeháček, Ing. Pavel Hušek (soudní znalec)

Zápis z 18. řádného shromáždění

Dne 9. 5. 2019 se konalo 18. shromáždění vlastníků jednotek NF4, ze kterého byl pořízen zápis.

Jednání výboru 6. 5. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 6. 5. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Pozvánka na shromáždění (+ podklady)

Řádné shromáždění se bude konat  ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 17:30  v sídle SVJ, v prostoru sušárny. Na shromáždění se bude schvalovat účetní závěrka za minulý rok, odsouhlasovat úvěr pro realizaci lodžií a další práce společenství. Vzhledem k výše projednávaným bodům žádáme o nutnou účast všech vlastníků bytových jednotek nebo jejich pověřených zástupců na základě plné moci. Termín a místo termín:  čtvrtek 9. 5. v 17:30  (přidejte si na  google kalendář ,  facebook ) místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny Program: Změna programu - zařazení bodu o změně stanov   - viz zápis výboru 6. 5.  ( akt. 6.5.2019 ) Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2018 Zpráva revizní komise Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2018 Schválení odměn představenstva za rok 2018 Rozúčtování nákladů na služby pro rok 2019 Průběh prací na realizaci projektu zateplení a výstavbu lodžií Schválení úvěru na zateplení a výstavbu lodžií Diskuze Závěr Dokumenty: Pozvánka Pln

Jednání výboru 16. 4. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 16. 4. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Petra Holubová

Informace o přechodu na DVB-T2

Obrázek
Aktuálně Technické věci vyřešeny, anténa přijímá standard DVB-T2 Od 17. 10. je naše společná anténa schopna přijímat standard DVB-T2. Vhledem k zastaralé technologie je však příjem ve špatné kvalitě (více info - viz montážní list ). Situaci řešíme a v dohledné době pravděpodobně dojde k obnově technologie. ----------------- V současné době lze v České republice přijímat televizní signál různými způsoby. Tím nejvíce využívaným je digitální pozemní vysílání ve standardu DVB-T. Ač to není dlouho, co byly vypnuty analogové vysílače a zapnuly se ty digitální, už se rýsuje další změna, kterou je přechod na nový standard označovaný jako DVB-T2. Pokud přijímáte televizní signál pomocí společné antény (netýká těch, kdo přijímají satelitní nebo kabelové vysílání), tato změna se vás bude týkat. Obecné termíny pro vysílač Kleť: Spuštění přechodové sítě:  29. 3. 2018 Předpokládaný termín přeladění vysílače: 20. 2. 2020 Infografika přechodu: Odkazy pro více informací: České

Termín na individuální požadavky prací

Výbor chtěl na shromáždění (26. 3.) ukončit požadavky vlastníků na individuální práce od zhotovitele. Vzhledem k tomu, že někteří vlastníci žádali o dodatečný čas, posouváme termín o cca dva týdny. Požadavky na individuální práce je možné upřesnit do pátku 12. 4.2019 . Následně budou odevzdány zhotoviteli k ocenění a zaneseny do smlouvy o dílo. Tento termín platí i k nahlášení vyzdívání MIV, které si vlastníci budou řešit individuální cestou. Důvodem je, že vyzdívání je potřeba zapracovat do požárně bezpečnostního řešení a změny stavby před dokončením na stavební úřad.

Zápis z 17. řádného shromáždění

Dne 26.3.2019 se konalo 17. shromáždění vlastníků jednotek NF4, ze kterého byl pořízen zápis.

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Po aktivitách pana Řeháčka a paní Matfiakové, které, z našeho pohledu, překročili hranice slušného chování i legislativy, si dovolujeme reagovat: Vystupování za SVJ Je nepřípustné, aby někdo jednal za jinou právnickou či fyzickou osobu bez jejího souhlasu. Nepřejeme si tedy, aby kdokoliv vystupoval za SVJ bez vědomí jeho právních zástupců. Maření prací výboru Pan Řeháček a paní Matfiaková nám (výboru) přikázali, abychom zastavili veškeré práce s tím, že obratem zašlou potřebné doklady. Doklady neposlali ani po naší urgenci (vyjma jedné netématické nabídky, která s pracemi vůbec nesouvisí). Žádáme je tímto, aby si laskavě uvědomili, že podobné výzvy mohou znamenat i značné finanční ztráty pro všechny členy. Pokud se tak stane, budeme nuceni veškeré náklady po nich vymáhat. Křivá obvinění Pan Řeháček a paní Matfiaková opakovaně obviňují výbor ze lží, krádeží, zpronevěry, tunelování a z porušování péče řádného hospodáře. A to navzdory tomu, že jsme jim veškerý postup (od zajišťov

Dopis pana Řeháčka a paní Matfiakové výboru a obyvatelům

Dobrý den, reaguji na nepřiměřenou lhůtu 3 dnů k vypracování položkového rozpočtu stavby, bez potřebné součinnosti a zájmu zástupců SVJ NF4, proti času, který byl poskytnut v případě původní nabídky firmě Stavoprojekta. Firma Fimont je generálním dodavatelem těchto typů staveb a plně odpovídá zadání SVJ k jejich provedení. Firma je ochotna vyvolat osobní jednání na místě stavby a předložit nabídku dle požadavků SVJ, včetně doložení referencí těchto staveb v ČB. Tyto jsou v rámci regionu a města ČB ve stovkách těchto instalovaných systémů, včetně cenových relací. Na základě zplnomocnění Renáty Matfiakové, jako vlastníka BJ a člena SVJ NF4, trvám na poskytnutí prostoru k projednání nastalé situace před jakýmkoliv hlasováním na svolaném shromáždění vlastníků jednotek dne 26.3.2019 od 17.30hod. Časem nebude určitě mrháno, jak je naznačováno zástupci výboru. Nabídka, která byla předložena firmou Fimont, je vámi prezentována jako odlišná od nabídky firmy Stavoprojekta, ale lze na shromáž

Jednání výboru 18. 3. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 18. 3. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Reakce výboru na aktivitu pana Řeháčka

Jako výbor jsme zaznamenali aktivitu pana Řeháčka na údajnou levnější cenu provádění nových lodžií. Jsme sice rádi, že projevil vlastní aktivitu související s přípravami, mrzí nás však, že tak činí více než půl roku poté, co to bylo aktuální a také v rozporu s jeho projevem na shromáždění. To hlavní, proč reagujeme, jsou však jeho  lživé a neúplné informace . Rozpočet firmy Stavoprojekta Rozpočet jsme obratem nabídli k nahlédnutí. Pokud jste tak neučinili, níže zveřejňujeme popis položek. Ceny na základě smlouvy nemůžeme poskytnout digitálně. Pracovní verze rozpočtu Údajná "konkurenční" nabídka za 3,7 mil Kč Nabídky, ze kterých pan Řeháček vychází jsou uvedeny níže (sám asi ví, proč je nedal jako přílohu své iniciativy). Jelikož nám však přijde nefér informovat nepodloženým číslem, onu konkurenční nabídku zde zveřejňujeme. Každý si tak může prohlédnout, co ona levnější cena obnáší (lépe řečeno neobnáší) a jak rozsah koresponduje s pracovním rozpočtem. nabídka Fimon

Pozvánka na shromáždění (+ podklady)

Řádné shromáždění se bude konat  v úterý 26. 3. 2019 od 17:30  v sídle SVJ, v prostoru sušárny. Na shromáždění se bude projednávat výměna balkonů za nové lodžie a další práce společenství s tím spojené. Hostem shromáždění bude pí. Iveta Srbecká, která vysvětlí současnou situaci přestavby a financování. Vzhledem k výše projednávaným bodům žádáme o nutnou účast všech vlastníků bytových jednotek nebo jejich pověřených zástupců na základě plné moci. Termín a místo termín:  úterý 26. 3. v 17:30  (přidejte si na  google kalendář ,  facebook ) místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny Program: Informace o průběhu prací Odsouhlasení výše a druhu úvěru Navýšení FO (v návaznosti na bod 2) Úklid Činnost výboru  Diskuze Závěr Dokumenty: Pozvánka  ( v originálu pozvánky je chybně uveden čtvrtek. Za nedopatření se omlouváme) Plná moc Hlavní podklady: Souhrnná tabulka nabídek úvěrů ( akt. 19.3.2019 ) Originály nabídek úvěrů ( akt. 18.3.2019 ) Průkaz energetické náro

Podmínky provedení individuálních úprav

Pro zájemce, kteří si budou zajišťovat přezdění stávající meziokenní vložky nebo pokládku keramické dlažby na nových lodžiích vlastními silami, zveřejňujeme technické podmínky pro realizaci od firmy Stavoprojekta.

Jednání výboru 18. 2. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 18. 2. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Iveta Srbecká

Jednání výboru 14. 1. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 14. 1. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová