Jednání výboru 14. 1. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 14. 1. 2019.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Program schůze

 • Úvod
 • Přehled individuálních požadavků na stavební práce
 • Kamerový systém
 • GDPR
 • Dlužníci
 • Diskuze

Úvod

Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Přehled individuálních požadavků na stavební práce

 • Pan Kohout připravil dotazník na “Informace o individuálních požadavcích na stavební práce”. Dotazník byl s drobnými úpravami odsouhlasen.
 • Finální verze dotazníku bude v nejbližší době předána všem členům sdružení (do 18. 1.).
 • Lhůta pro odpovědi bude cca tři týdny.

Kamerový systém

 • Paní Tomanová zajistí cenové nabídky na obnovu kamerového systému.

Diskuze

 • V souvislosti s plánovaným přechodem na novou technologickou platformu DVB-T2 bude nutná úprava společné antény. Paní Tomanová osloví poptávkou firmu Montela s.r.o.
 • V lednu došlo ke změně uklízečky firmou Andulka.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletním znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)