Podmínky provedení individuálních úprav

Pro zájemce, kteří si budou zajišťovat přezdění stávající meziokenní vložky nebo pokládku keramické dlažby na nových lodžiích vlastními silami, zveřejňujeme technické podmínky pro realizaci od firmy Stavoprojekta.

Komentáře

Už jste četli?

Návrh harmonogramu prací

Hasicí přístroje k rozebrání