Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2019

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Po aktivitách pana Řeháčka a paní Matfiakové, které, z našeho pohledu, překročili hranice slušného chování i legislativy, si dovolujeme reagovat: Vystupování za SVJ Je nepřípustné, aby někdo jednal za jinou právnickou či fyzickou osobu bez jejího souhlasu. Nepřejeme si tedy, aby kdokoliv vystupoval za SVJ bez vědomí jeho právních zástupců. Maření prací výboru Pan Řeháček a paní Matfiaková nám (výboru) přikázali, abychom zastavili veškeré práce s tím, že obratem zašlou potřebné doklady. Doklady neposlali ani po naší urgenci (vyjma jedné netématické nabídky, která s pracemi vůbec nesouvisí). Žádáme je tímto, aby si laskavě uvědomili, že podobné výzvy mohou znamenat i značné finanční ztráty pro všechny členy. Pokud se tak stane, budeme nuceni veškeré náklady po nich vymáhat. Křivá obvinění Pan Řeháček a paní Matfiaková opakovaně obviňují výbor ze lží, krádeží, zpronevěry, tunelování a z porušování péče řádného hospodáře. A to navzdory tomu, že jsme jim veškerý postup (od zajišťov

Dopis pana Řeháčka a paní Matfiakové výboru a obyvatelům

Dobrý den, reaguji na nepřiměřenou lhůtu 3 dnů k vypracování položkového rozpočtu stavby, bez potřebné součinnosti a zájmu zástupců SVJ NF4, proti času, který byl poskytnut v případě původní nabídky firmě Stavoprojekta. Firma Fimont je generálním dodavatelem těchto typů staveb a plně odpovídá zadání SVJ k jejich provedení. Firma je ochotna vyvolat osobní jednání na místě stavby a předložit nabídku dle požadavků SVJ, včetně doložení referencí těchto staveb v ČB. Tyto jsou v rámci regionu a města ČB ve stovkách těchto instalovaných systémů, včetně cenových relací. Na základě zplnomocnění Renáty Matfiakové, jako vlastníka BJ a člena SVJ NF4, trvám na poskytnutí prostoru k projednání nastalé situace před jakýmkoliv hlasováním na svolaném shromáždění vlastníků jednotek dne 26.3.2019 od 17.30hod. Časem nebude určitě mrháno, jak je naznačováno zástupci výboru. Nabídka, která byla předložena firmou Fimont, je vámi prezentována jako odlišná od nabídky firmy Stavoprojekta, ale lze na shromáž

Jednání výboru 18. 3. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 18. 3. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Reakce výboru na aktivitu pana Řeháčka

Jako výbor jsme zaznamenali aktivitu pana Řeháčka na údajnou levnější cenu provádění nových lodžií. Jsme sice rádi, že projevil vlastní aktivitu související s přípravami, mrzí nás však, že tak činí více než půl roku poté, co to bylo aktuální a také v rozporu s jeho projevem na shromáždění. To hlavní, proč reagujeme, jsou však jeho  lživé a neúplné informace . Rozpočet firmy Stavoprojekta Rozpočet jsme obratem nabídli k nahlédnutí. Pokud jste tak neučinili, níže zveřejňujeme popis položek. Ceny na základě smlouvy nemůžeme poskytnout digitálně. Pracovní verze rozpočtu Údajná "konkurenční" nabídka za 3,7 mil Kč Nabídky, ze kterých pan Řeháček vychází jsou uvedeny níže (sám asi ví, proč je nedal jako přílohu své iniciativy). Jelikož nám však přijde nefér informovat nepodloženým číslem, onu konkurenční nabídku zde zveřejňujeme. Každý si tak může prohlédnout, co ona levnější cena obnáší (lépe řečeno neobnáší) a jak rozsah koresponduje s pracovním rozpočtem. nabídka Fimon

Pozvánka na shromáždění (+ podklady)

Řádné shromáždění se bude konat  v úterý 26. 3. 2019 od 17:30  v sídle SVJ, v prostoru sušárny. Na shromáždění se bude projednávat výměna balkonů za nové lodžie a další práce společenství s tím spojené. Hostem shromáždění bude pí. Iveta Srbecká, která vysvětlí současnou situaci přestavby a financování. Vzhledem k výše projednávaným bodům žádáme o nutnou účast všech vlastníků bytových jednotek nebo jejich pověřených zástupců na základě plné moci. Termín a místo termín:  úterý 26. 3. v 17:30  (přidejte si na  google kalendář ,  facebook ) místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny Program: Informace o průběhu prací Odsouhlasení výše a druhu úvěru Navýšení FO (v návaznosti na bod 2) Úklid Činnost výboru  Diskuze Závěr Dokumenty: Pozvánka  ( v originálu pozvánky je chybně uveden čtvrtek. Za nedopatření se omlouváme) Plná moc Hlavní podklady: Souhrnná tabulka nabídek úvěrů ( akt. 19.3.2019 ) Originály nabídek úvěrů ( akt. 18.3.2019 ) Průkaz energetické náro