Dopis pana Řeháčka a paní Matfiakové výboru a obyvatelům

Dobrý den,
reaguji na nepřiměřenou lhůtu 3 dnů k vypracování položkového rozpočtu stavby, bez potřebné součinnosti a zájmu zástupců SVJ NF4, proti času, který byl poskytnut v případě původní nabídky firmě Stavoprojekta.
Firma Fimont je generálním dodavatelem těchto typů staveb a plně odpovídá zadání SVJ k jejich provedení. Firma je ochotna vyvolat osobní jednání na místě stavby a předložit nabídku dle požadavků SVJ, včetně doložení referencí těchto staveb v ČB. Tyto jsou v rámci regionu a města ČB ve stovkách těchto instalovaných systémů, včetně cenových relací.
Na základě zplnomocnění Renáty Matfiakové, jako vlastníka BJ a člena SVJ NF4, trvám na poskytnutí prostoru k projednání nastalé situace před jakýmkoliv hlasováním na svolaném shromáždění vlastníků jednotek dne 26.3.2019 od 17.30hod. Časem nebude určitě mrháno, jak je naznačováno zástupci výboru.
Nabídka, která byla předložena firmou Fimont, je vámi prezentována jako odlišná od nabídky firmy Stavoprojekta, ale lze na shromáždění dokázat předloženými uzavřenými smlouvami včetně cen na realizovaných zakázkách stejného charakteru, které byly právě dokončeny v Č. Budějovicích a jsou výrazně nižší.
V zájmu všech vlastníků BJ a s přihlédnutím k povinnosti péče řádného hospodáře věřím, že nebudete jako výbor trvat na nesmyslné podmínce možnosti vystoupit na tomto shromáždění. Právní titul k tomuto omezení by jsme pravděpodobně těžko nalezli. Musím i reagovat na vaše komentáře k letáku a aktivitám. V žádném případě není má aktivita náhlá po půl roce, jak jste uvedli. Jednání a pochybnosti k ceně zakázky jsem opakovaně s vámi projednával ihned po zveřejnění cenové nabídky Stavoprojekty a nabízel např. projednání se soudním znalcem a stavebním rozpočtářem. Toto však bylo odmítnuto. Též opakovaně.
Žádám o zveřejnění této reakce na webových stránkách SVJ. Tento text vyvěsím i na veřejné nástěnce ve vestibulu, tak, aby byl dostupný i pro členy, kteří nepoužívají elektronickou komunikaci.
Děkuji

Renáta Matfiaková
Pavel Řeháček

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka