Jednání výboru 18. 3. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 18. 3. 2019.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Program schůze

 1. Úvod
 2. Výzva pana Řeháčka k pozastavení prací
 3. Předběžné nabídky úvěrů
 4. Příprava na shromáždění
 5. Dlužníci

Úvod

Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Výzva pana Řeháčka k pozastavení prací

 • Pan Řeháček (resp. paní Matfiaková) vyzval výbor k pozastavení prací na přípravě nových lodžií s tím, že má “spoustu podkladů” dokazující předražení akce. Vzhledem k tomu, že k výzvě žádné podklady nedodal (vyjma jedné nabídky firmy Fimont na zcela jiný rozsah prací), vyzval ho výbor k doložení uváděných podkladů nejpozději do 21.3.2019, jinak bude jeho výzva pokládána za bezpředmětnou budou a výbor určí svůj další postup.
 • Pan Řeháček souběžně s výzvou výboru podnikl vlastní aktivitu, při které obcházel obyvatele domu a roznášel leták s tím, že shromážděním odsouhlasená (tedy i panem Řeháčkem) cena je o 100 % dražší než nabídka firmy Fimont. Vzhledem k tomu, že ke svému tvrzení neposkytl žádné podklady (výbor se domnívá, že je myšlena výše uvedená nabídka zcela mimo požadovaný rozsah), a svým jednáním (mimo jiné agitoval u nájemníků namísto vlastníků) způsobil významné zmatky v celém domě, vyzval ho výbor, aby se podobných aktivit bez předchozí konzultace navždy zdržel.
 • Výbor taktéž vyzval pana Řeháčka k předložení nabídek na zhotovení vyzdění MIV a pokládky dlažby na lodžiích, které slíbil začátkem března dodat a dosud tak neučinil (tvrdil, že ceny firmy Stavoprojekta jsou více než 3 x předražené a že pro majitele zajistí levnější).

Předběžné nabídky úvěrů

 • Dle předchozího usnesení zajistila paní Srbecká předběžné nabídky úvěrů od tří společností (ČSOB, České spořitelna, Raiffeisenbank). 
 • Nabídky jsou zpracované podle požadavku pro tři varianty výše úvěru: 
 1. Pouze výdaje SVJ (5 302 000 Kč)
 2. Výdaje SVJ + výřezy pro nové lodži (5 590 000 Kč)
 3. Kompletní výdaje stavby včetně všech individuálních požadavků (6 740 000 Kč)
 • Nabídky jsou vypracovány pro různé délky splácení a doby fixace. 
 • Obdržené nabídky vystavil výbor na webové stránky společenství a budou tak sloužit jako podklad pro nadcházející shromáždění, kde bude odhlasován způsob financování.

Příprava na shromáždění

 • Výbor se připravoval na shromáždění. Prošel jednotlivé body a dohodl se na potřebných podkladech, které je třeba na shromáždění donést.
 • Na shromáždění budou přineseny také dokumenty s požadavky na individuální práce a přímo na shromáždění tak bude poskytnuta poslední možnost vlastníků na případné změny. Po shromáždění budou požadavky předány stavební firmě.

Dlužníci

 • Paní Tomanová zajistí opětovnou výzvu, případně další kroky.
 • V současné době nejsou evidováni další dlužníci
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletním znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)