Pozvánka na shromáždění (+ podklady)

Řádné shromáždění se bude konat v úterý 26. 3. 2019 od 17:30 v sídle SVJ, v prostoru sušárny.
Na shromáždění se bude projednávat výměna balkonů za nové lodžie a další práce společenství s tím spojené. Hostem shromáždění bude pí. Iveta Srbecká, která vysvětlí současnou situaci přestavby a financování.
Vzhledem k výše projednávaným bodům žádáme o nutnou účast všech vlastníků bytových jednotek nebo jejich pověřených zástupců na základě plné moci.

Termín a místo

Program:

 1. Informace o průběhu prací
 2. Odsouhlasení výše a druhu úvěru
 3. Navýšení FO (v návaznosti na bod 2)
 4. Úklid
 5. Činnost výboru 
 6. Diskuze
 7. Závěr

Dokumenty:

 • Pozvánka (v originálu pozvánky je chybně uveden čtvrtek. Za nedopatření se omlouváme)
 • Plná moc

Hlavní podklady:

Informace pana Řeháčka o předraženosti ceny: (akt. 18.3.2019)

 • Nařknutí pana Řeháčka o předražení
 • Reakce výboru
 • Výbor nabídl panu Řeháčkovi prostor na shromáždění, vyslovil však jasnou podmínku, za které mu tak bude umožněno - tím je dodání relevantních podkladů (do 21.3.) všem členům, aby byla možnost jejich prostudování (stejně jako činí výbor). Důvodem je, že dosavadní podklady zahrnují zcela špatně pojaté nabídky špatného rozsahu. Odmítáme, aby na shromáždění všichni účastníci (s pozvanými hosty) hodiny zkoumali, co vše v nabídkách chybí, je špatně specifikované a jak jsou míchány hrušky s jablkama. Času účastníků si totiž vážíme. Pokud nebude podmínka splněna, bude mít pan Řeháček prostor pouze v závěrečné diskuzi, aby každý mohl zvážit, zda má pro něj význam věnovat tomu čas.
 • Pan Řeháček žádné podklady ke svým tvrzením nedodal. (akt. 22.3.2019)
 • Dopis pana Řeháčka a paní Matfiakové výboru a obyvatelům (akt. 22.3.2019)
 • Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové (akt. 22.3.2019)

Webové odkazy:

Zápis ze shromáždění (akt. 13. 5. 2019)

Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)