Reakce výboru na aktivitu pana Řeháčka

Jako výbor jsme zaznamenali aktivitu pana Řeháčka na údajnou levnější cenu provádění nových lodžií. Jsme sice rádi, že projevil vlastní aktivitu související s přípravami, mrzí nás však, že tak činí více než půl roku poté, co to bylo aktuální a také v rozporu s jeho projevem na shromáždění. To hlavní, proč reagujeme, jsou však jeho lživé a neúplné informace.

Rozpočet firmy Stavoprojekta

Rozpočet jsme obratem nabídli k nahlédnutí. Pokud jste tak neučinili, níže zveřejňujeme popis položek. Ceny na základě smlouvy nemůžeme poskytnout digitálně.

Údajná "konkurenční" nabídka za 3,7 mil Kč

Nabídky, ze kterých pan Řeháček vychází jsou uvedeny níže (sám asi ví, proč je nedal jako přílohu své iniciativy). Jelikož nám však přijde nefér informovat nepodloženým číslem, onu konkurenční nabídku zde zveřejňujeme. Každý si tak může prohlédnout, co ona levnější cena obnáší (lépe řečeno neobnáší) a jak rozsah koresponduje s pracovním rozpočtem.

Poznámky

Pokud nemáte čas, prohlížet uvedené nabídky, stručně zde shrnujeme uvedené nepravdy:
  • Pan Řeháček zaručuje 50% úsporu nákladů. Nezmiňuje však, že ona úspora obnáší také o 50 % menší rozsah prací. Cena nezahrnuje zateplení fasády, přípravné práce, veškeré klempířské práce, zábory pozemků, komunikací, dopravně-inženýrské řešení, likvidaci materiálu, balkonové sestavy a mnohé další. Vlastně zahrnuje pouze lodžie (není uvedeno jaké). Jejich cena je zcela srovnatelná s rozpočtem Stavoprojekty (ty však nabízejí svým řešením větší plochu).
  • Pan Řeháček uvádí, že cena je včetně zateplení fasády. Není to pravda, zateplení v nabídce oceněno není.
  • Pan Řeháček uvádí, že cena je včetně vstupu na lodžii. Hned první stránka nabídky však upozorňuje, že neobnáší (mimo jiné) “výřezy parapetních panelů včetně likvidace, demontáž oken, osazení balkonových sestav”.
  • Pokládka dlažby na lodžii má být podle pana Řeháčka údajně 5,2 tis Kč. V nabídce je však tato cena popsána pouze za dlažbu (tedy bez stěrky, veškeré práce a všeho ostatního), navíc pro množství 5 m2, které neodpovídá velikosti lodžie.
  • Pan Řeháček také zaručuje min. 27% úsporu na zasklení. K tomu však nedal podklady žádné, neuvádí jaké technické řešení má na mysli ani zda jde o cenu s DPH či bez.

Poznámka k nabídce firmy Fimont

Firmu Fimont, kterou svou nekompletní nabídkou nyní pan Řeháček vyzdvihuje, jsme již v minulosti také oslovili. Bylo to roku 2017 a nabízená cena prací byla vyšší než jiné, proto jsme se firmou dále nezabývali.

Doufáme, že jsme tímto doplnili informace pana Řeháčka a vysvětlili, že jeho napadání výboru (a všech, kteří hlasovali na shromáždění - tedy včetně sebe sama) je nerelevantní a lživé.
Tímto prosíme, aby pan Řeháček neuváděl obyvatele domu v omyl a příště se zdržel podobných aktivit.

PS. Pro ty, které pan Řeháček ještě nenavštívil, doplníme pro úplnost i jeho informace:

Doplnění 19.3.

Výbor nabídl panu Řeháčkovi prostor na shromáždění, vyslovil však jasnou podmínku, za které mu tak bude umožněno - tím je dodání relevantních podkladů (do 21.3.) všem členům, aby byla možnost jejich prostudování (stejně jako činí výbor). 

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka