Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Po aktivitách pana Řeháčka a paní Matfiakové, které, z našeho pohledu, překročili hranice slušného chování i legislativy, si dovolujeme reagovat:

Vystupování za SVJ

Je nepřípustné, aby někdo jednal za jinou právnickou či fyzickou osobu bez jejího souhlasu. Nepřejeme si tedy, aby kdokoliv vystupoval za SVJ bez vědomí jeho právních zástupců.

Maření prací výboru

Pan Řeháček a paní Matfiaková nám (výboru) přikázali, abychom zastavili veškeré práce s tím, že obratem zašlou potřebné doklady. Doklady neposlali ani po naší urgenci (vyjma jedné netématické nabídky, která s pracemi vůbec nesouvisí). Žádáme je tímto, aby si laskavě uvědomili, že podobné výzvy mohou znamenat i značné finanční ztráty pro všechny členy. Pokud se tak stane, budeme nuceni veškeré náklady po nich vymáhat.

Křivá obvinění

Pan Řeháček a paní Matfiaková opakovaně obviňují výbor ze lží, krádeží, zpronevěry, tunelování a z porušování péče řádného hospodáře. A to navzdory tomu, že jsme jim veškerý postup (od zajišťování nabídek firem, přes specifikaci prací, po odsouhlasení zhotovitele) trpělivě a opakovaně vysvětlovali. Odkazovali jsme je také na dokumenty na webových stránkách, kde je vše transparentně zdokumentované - přesto, že oba na shromáždění byli a veškeré informace tedy měli. Výsledný efekt je nakonec takový, že si nepřečetli jediný dokument, neseznámili se s postupem ani rozsahem prací (podle zaslané nabídky vůbec netuší, co a za jakých podmínek se plánuje realizovat), a přesto ve svých lživých obviněních pokračují nadále, navíc veřejně.
Naši vstřícnost nad rámec povinností po celou dobu oplácejí napadáním a dosud žádnou z vzájemných dohod nedodrželi - například v únoru slíbili dodání nabídky na levnější (doslova: „třikrát“) vyzdění MIV a provedení dlažby na lodžiích pro vlastníky. Tu ani po urgencích nedodali dodnes. Výzvy k doložení svých tvrzení taktéž ignorují. Těžko si tedy můžeme vyvozovat jiný závěr, než, že vědomě lžou.

Porušení práva vlastníka jednotky na informace

Tím, že sdělují citlivé údaje o financování nájemcům bytů bez vědomí jejich vlastníků, porušují i další právní předpisy. Je to sice věc, která nemá přímou souvislost s výborem, přesto si nepřejeme, aby se v domě kdokoliv dopouštěl jakýchkoliv protiprávních praktik.

Aktivita po domě

Asi málokdo nezaregistroval jejich společnou aktivitu po době v době ohlášené schůze výboru. Není třeba zdůrazňovat, jak je takové jednání daleko za hranicemi slušného chování - nejen vůči výboru, ale všem obyvatelům. Lživými a nepodloženými tvrzeními způsobili značný zmatek u vlastníků i nájemníků bytů a opět zbytečně zaměstnali výbor, který musel vše vysvětlovat a napravovat.

Ohrazení na nepřiměřenou lhůtu dodání dokladů

Ve zde vystaveném dopise tvrdí, že námi poskytnutá třídenní lhůta je nepřiměřená. Ta lhůta však nebyla určená k vypracování čehokoliv, nýbrž k „dodání relevantních podkladů“ pro jejich tvrzení. Ohrazení, že tři dny jsou „nepřiměřené“ je mimo naše chápání. Zdravý rozum nám říká, že logický postup je takový, nejprve mít důkazy a teprve poté někoho nařknout, a nikoli naopak. Podklady tedy, podle našeho názoru, měli mít zajištěné před jakýmkoliv obviněním a tři dny na jejich dodání rozhodně není nepřiměřená doba. Navíc na nedostatek času si těžko mohou stěžovat - vzhledem k výše popsaným aktivitám ho mají nadbytek. Byli bychom však raději, kdyby ho věnovali např. pomoci obyvatelům domu, než všechny zbytečně zatěžovat.


Závěrem tímto oba žádáme, aby v domě dodržovali platné právní předpisy, stanovy i domovní řád. Také by bylo vhodné, aby se zamysleli nad svým chováním a jeho důsledky.

Co se práce výboru týče, ujišťujeme je i všechny vlastníky, že pracujeme s čistým svědomím vůči všem členům i vůči všem předpisům (péče řádného hospodáře nevyjímaje). To, že vše zpřístupňujeme veřejně a poskytujeme i prostor k vyjádření názoru je toho důkazem. Jednání, které překračuje nejen meze slušnosti, ale i zákony, však trpět nehodláme.

Komentáře

  1. 1XBet
    Betting in India. It can be great 바카라 to find the most https://deccasino.com/review/merit-casino/ popular brands, especially ones that offer betting on sports such as football, tennis,  Rating: 1/10 · ‎Review by Riku VihreasaariWhere 1xbet korean can I find 1xbet?Where 출장샵 can I find 1xbet betting? worrione

    OdpovědětVymazat

Okomentovat

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka