Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2019

Pozvánka na shromáždění (+ podklady)

Řádné shromáždění se bude konat  ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 17:30  v sídle SVJ, v prostoru sušárny. Na shromáždění se bude schvalovat účetní závěrka za minulý rok, odsouhlasovat úvěr pro realizaci lodžií a další práce společenství. Vzhledem k výše projednávaným bodům žádáme o nutnou účast všech vlastníků bytových jednotek nebo jejich pověřených zástupců na základě plné moci. Termín a místo termín:  čtvrtek 9. 5. v 17:30  (přidejte si na  google kalendář ,  facebook ) místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny Program: Změna programu - zařazení bodu o změně stanov   - viz zápis výboru 6. 5.  ( akt. 6.5.2019 ) Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2018 Zpráva revizní komise Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2018 Schválení odměn představenstva za rok 2018 Rozúčtování nákladů na služby pro rok 2019 Průběh prací na realizaci projektu zateplení a výstavbu lodžií Schválení úvěru na zateplení a výstavbu lodžií Diskuze Závěr Dokumenty: Pozvánka Pln

Jednání výboru 16. 4. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 16. 4. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Petra Holubová

Informace o přechodu na DVB-T2

Obrázek
Aktuálně Technické věci vyřešeny, anténa přijímá standard DVB-T2 Od 17. 10. je naše společná anténa schopna přijímat standard DVB-T2. Vhledem k zastaralé technologie je však příjem ve špatné kvalitě (více info - viz montážní list ). Situaci řešíme a v dohledné době pravděpodobně dojde k obnově technologie. ----------------- V současné době lze v České republice přijímat televizní signál různými způsoby. Tím nejvíce využívaným je digitální pozemní vysílání ve standardu DVB-T. Ač to není dlouho, co byly vypnuty analogové vysílače a zapnuly se ty digitální, už se rýsuje další změna, kterou je přechod na nový standard označovaný jako DVB-T2. Pokud přijímáte televizní signál pomocí společné antény (netýká těch, kdo přijímají satelitní nebo kabelové vysílání), tato změna se vás bude týkat. Obecné termíny pro vysílač Kleť: Spuštění přechodové sítě:  29. 3. 2018 Předpokládaný termín přeladění vysílače: 20. 2. 2020 Infografika přechodu: Odkazy pro více informací: České

Termín na individuální požadavky prací

Výbor chtěl na shromáždění (26. 3.) ukončit požadavky vlastníků na individuální práce od zhotovitele. Vzhledem k tomu, že někteří vlastníci žádali o dodatečný čas, posouváme termín o cca dva týdny. Požadavky na individuální práce je možné upřesnit do pátku 12. 4.2019 . Následně budou odevzdány zhotoviteli k ocenění a zaneseny do smlouvy o dílo. Tento termín platí i k nahlášení vyzdívání MIV, které si vlastníci budou řešit individuální cestou. Důvodem je, že vyzdívání je potřeba zapracovat do požárně bezpečnostního řešení a změny stavby před dokončením na stavební úřad.

Zápis z 17. řádného shromáždění

Dne 26.3.2019 se konalo 17. shromáždění vlastníků jednotek NF4, ze kterého byl pořízen zápis.