Jednání výboru 16. 4. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 16. 4. 2019.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Petra Holubová

Program schůze

 1. Úvod
 2. Nabídky úvěrů
 3. Shromáždění
 4. Diskuze

Úvod

Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že je přítomna většina členů výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Nabídky úvěrů

 • Paní Holubová (fincentrum, a. s.) zajistila nabídky úvěrů a na jednání je výboru představila. nabídky jsou v souladu s usnesením shromáždění - úvěr 5,3 mil. Kč, měsíční splátka cca 40 tis. Kč, čerpání do konce roku 2019 a varianty pro fixaci na 5 a 10 let.
 • Z nabídek vyřadila paní Holubová ty nejvíce nevýhodné a pro čtyři nejvýhodnější připravila porovnávací tabulku. Jedná se o nabídky společností Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), UniCredit Bank (UCB), Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.(RSTS) a Komerční banka, a.s. (KB).
 • Paní Holubová vysvětlila dotazy výboru k jednotlivým položkám, souvisejících poplatků, administrace či možnost dotace (ČSOB). 
 • Srovnávací tabulku vystaví výbor na webových stránkách jako podklad pro shromáždění. originály nabídek budou k nahlédnutí u paní Tomanové, případně na shromáždění.
 • Vzhledem ke krátké době garance, zajistí paní Holubová aktualizaci podmínek tak, aby v době plánovaného shromáždění byly nabídky aktuální.

Shromáždění

 • Další shromáždění bude 9. 5. 2019. 
 • Na shromáždění se bude schvalovat roční uzávěrka hospodaření, revizní zpráva a úvěr. Paní Tomanová připraví pozvánku a pan Kohout zveřejní na webových stránkách s potřebnými podklady.
 • Od Správy domů, s.r.o., byla výboru doručena tabulka k vyplnění, týkající se rozúčtování nákladů služeb pro rok 2019. Tyto údaje budou probrány na shromáždění také a schválený manuál bude zaslán zpět na Správu domů, s.r.o.

Diskuze

 • Paní Tomanová zajistí cenovou nabídku firmy Montela, s.r.o., na úpravu společné antény pro příjem DVB-T2.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletním znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka