Pozvánka na shromáždění (+ podklady)

Řádné shromáždění se bude konat ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 17:30 v sídle SVJ, v prostoru sušárny.
Na shromáždění se bude schvalovat účetní závěrka za minulý rok, odsouhlasovat úvěr pro realizaci lodžií a další práce společenství.
Vzhledem k výše projednávaným bodům žádáme o nutnou účast všech vlastníků bytových jednotek nebo jejich pověřených zástupců na základě plné moci.

Termín a místo

Program:

  1. Změna programu - zařazení bodu o změně stanov - viz zápis výboru 6. 5. (akt. 6.5.2019)
  2. Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2018
  3. Zpráva revizní komise
  4. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2018
  5. Schválení odměn představenstva za rok 2018
  6. Rozúčtování nákladů na služby pro rok 2019
  7. Průběh prací na realizaci projektu zateplení a výstavbu lodžií
  8. Schválení úvěru na zateplení a výstavbu lodžií
  9. Diskuze
  10. Závěr

Dokumenty:

Hlavní podklady:

Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)