Termín na individuální požadavky prací

Výbor chtěl na shromáždění (26. 3.) ukončit požadavky vlastníků na individuální práce od zhotovitele. Vzhledem k tomu, že někteří vlastníci žádali o dodatečný čas, posouváme termín o cca dva týdny.
Požadavky na individuální práce je možné upřesnit do pátku 12. 4.2019. Následně budou odevzdány zhotoviteli k ocenění a zaneseny do smlouvy o dílo.
Tento termín platí i k nahlášení vyzdívání MIV, které si vlastníci budou řešit individuální cestou. Důvodem je, že vyzdívání je potřeba zapracovat do požárně bezpečnostního řešení a změny stavby před dokončením na stavební úřad.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka