Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2019

Návrh harmonogramu prací

Zhotovitel zaslal pracovní návrh časového harmonogramu prací. Harmonogram je závislý na termínu vyřízení všech nezbytných povolení. Dále může dojít k časovým úpravám při výskytu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění stavebních prací. Harmonogram prací

Stav přípravy realizace lodžií

Dne 21. 6. 2019 nabylo právní moci stavební povolení. V současné době čekáme od zhotovitele výpočet a zákres záborů pro zeleň a komunikaci, které bude pokladem pro dopravně-inženýrské opatření. Až bude vypsané oznámení, bude zveřejněno na úřední desce po dobu 15 dní. Teprve poté bude možné započít stavbu - její začátek předpokládáme během první poloviny srpna. Současně zpracovává zhotovitel harmonogram prací. jakmile ho budeme mít k dispozici, zveřejníme ho.