Návrh harmonogramu prací

Zhotovitel zaslal pracovní návrh časového harmonogramu prací. Harmonogram je závislý na termínu vyřízení všech nezbytných povolení. Dále může dojít k časovým úpravám při výskytu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění stavebních prací.

Komentáře

Už jste četli?

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Reakce výboru na aktivitu pana Řeháčka

Informace o přechodu na DVB-T2