Návrh harmonogramu prací

Zhotovitel zaslal pracovní návrh časového harmonogramu prací. Harmonogram je závislý na termínu vyřízení všech nezbytných povolení. Dále může dojít k časovým úpravám při výskytu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění stavebních prací.

Komentáře

Už jste četli?

Jednání výboru 6. 11. 2019

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové