Stav přípravy realizace lodžií

Dne 21. 6. 2019 nabylo právní moci stavební povolení. V současné době čekáme od zhotovitele výpočet a zákres záborů pro zeleň a komunikaci, které bude pokladem pro dopravně-inženýrské opatření. Až bude vypsané oznámení, bude zveřejněno na úřední desce po dobu 15 dní. Teprve poté bude možné započít stavbu - její začátek předpokládáme během první poloviny srpna.
Současně zpracovává zhotovitel harmonogram prací. jakmile ho budeme mít k dispozici, zveřejníme ho.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka