Informace o zahájení stavebních prací a uvolnění prostor

Jelikož jsme dostali aktuální zprávy od zhotovitele, zveřejňuje zde dosud známé informace o zahájení prací:

Harmonogram prací

V návaznosti na vydaná povolení je upraven harmonogram prací. Předání staveniště je navrženo na  22. srpna, přípravné práce se plánují začít od 26. srpna, montáže lodžií od 2. září.

Uvolnění balkónů

V týdnu od 2. září dojde ke svěšení balkonů. Do té doby je potřeba z nich vše odstranit. Do stejného musí být demontovány i klimatizační jednotky, pokud se na domě vyskytují.

Uvolnění prostor v přízemí

V rámci přípravných prací bude potřeba zajistit přístup do některých sklepních kóji. Vyznačené prostory jsou vyznačeny níže v příloze. Tyto prostory je nutné zcela vyklidit nejpozději do 26. srpna. Po dokončení prací budou do dokončení montáže lodžií předané zpět vlastníkům.
Kotvení v bytové jednotce bude řešeno individuálně (zhotovitel se spojí s vlastníkem).

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka