Jednání výboru 18. 9. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 18. 9. 2019.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Program schůze

 1. Úvod
 2. Stavební práce, kompenzace pro byt č. 33
 3. Úprava antény
 4. Inspekční prohlídka výtahu
 5. Dlužníci
 6. Diskuze

Úvod

Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Stavební práce, kompenzace pro byt č. 33

 • Od 2. 9. probíhají stavební práce a výměně lodžií. 
 • Vzhledem k tomu, že stávající základový pas je ve skutečnosti menší než bylo předpokládáno, není možné k němu nové patky přikotvit. Zhotovitel navrhne nové řešení založení. Výbor upozorňuje na dodržování harmonogramu - zhotovitel garantuje návrat do navržených termínů v průběhu října. Další poznámky jsou zapsány ve stavebním deníku.
 • Zhotovitel upozorňuje na odmontování věšáků a satelitů z fasády. V opačném případě bude demontováno stavbou bez náhrady.
 • V návaznosti na zjištění skutečného řešení MIV (viz zápis z 28.5.2019 - šetření v bytě č. 19) ověří paní Tomanová u majitele požadujícího vyzdění, zda požadavek na vyzdění celého skutečně trvá nebo zda nebude vyhovující částečné vyzdění jako v bytě č. 19.
 • Na shromáždění dne 26. 3. 2019 bylo odhlasováno, že náklady na individuální práce (výřezy pro nové lodžie, zasklení, vyzdění MIV a další) budou vždy obratem přefakturovány jednotlivým členům a splatnost těchto faktur bude do konce kalendářního roku 2019. Vzhledem k tomu, že s velkou pravděpodobností nebude zasklení realizováno do konce roku, bude potřeba podmínky upravit a to i v návaznosti na podmínky úvěru. V úvahu přichází odložení splatnosti či rozdělení na zálohu a doplatek po realizaci.
 • Vzhledem k tomu, že u bytu č. 33 nebude realizována lodžie a byly provedeny zde stavební zásahy pro kotvy (a související dlouhodobá omezení), dohodl se výbor s majitelem bytu na kompenzaci. Majitel doloží fakturu na nový nábytek ve výši do 30 000 Kč s DPH.

Úprava antény

 • Paní Tomanová objedná dle nabídky úpravu společné antény pro standard DVB-T2. Předpokládaný termín provedení úpravy je konec října, začátek listopadu.
 • Paní Tomanová ověření smluvní vztahy se SVJ sousedních domů. Předsedy SVJ bude o úpravě informovat. V případě, že SVJ vchodu č. 6 se nepodílí na nákladech, ověří možnosti nápravy.

Inspekční prohlídka výtahu

 • Dle ČSN EN 81-1,2:1999 musí být provedena po 9 letech provozu inspekční prohlídka výtahu a to nezávislým inspekčním orgánem. 
 • Paní Tomanová objedná prohlídku. Ta proběhne do konce kalendářního roku.

Dlužníci

 • Na vlastníka je podána žaloba a bylo mu zaslán platební rozkaz. Vzhledem k tomu, že dluh stále narůstá (další dva měsíce), prověří paní Tomanová možnost rozšíření žaloby, či zda k je nutné k tomu přistupovat jako k novému dluhu.
 • Další vlastník dluží za cca dva měsíce. Je příslib urovnání v průběhu října.
 • Jeden z vlastníků má špatně nastavený termín splatnosti a účetně je tedy trvale v dluhu. Slečna Antlová dotyčného na termín splatnosti upozorní.
 • Další vlastník má přeplatek cca 5 tis. Kč. Bude řešeno.

Diskuze

 • Paní Tomanová informovala výbor o tom, že pro následující volební období nebude dále kandidovat. Před volebním shromážděním (v prvním polovině roku 2020) na tuto skutečnost výbor upozorní a vyzve obyvatele k zvážení kandidatury.
 • Vzhledem ke starým rozvodům padají jističe při prasknutí žárovky. Po konzultaci s odborníkem vyplývá, že řešením je výměna rozvodů. Vzhledem k probíhající stavbě se tato realizace odsouvá.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletnímu znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka