Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2019

Od 4.11. budou prováděny nové výřezy

Upozorňujeme, že příští týden (4. - 7. 11.) budou probíhat nové výřezy panelů - osazení nové balkonové sestavy v bytech, kde nebyly balkóny. Je třeba, aby obyvatelé, kterých se výřez týká, měli byt s předstihem připraven. Důležité informace O všem potřebném jsme s předstihem informovali, přesto jsem pro přehlednost základní informace uveřejňujeme opětovně: Termíny montáží balkonových sestav Součinnost při stavebních pracích Přístupovou cestu bytem zajistí zhotovitel. Ve vlastním zájmu je zakrytí věcí a utěsnění dveří do dalších místností i mimo požadovaný prostor. Zhotovitel sice zajistí provizorní zástěnu oddělující pracovní prostor, je však možné, že část prachu může zástěnu projít.

Anténa, fasáda, sušáky a sonda v zateplení

Obrázek
Přinášíme vám aktuální informace ohledně realizace nových lodžií i úpravy společné antény.

Anketa: barevné řešení fasády

Obrázek
Zhotovitel vypracoval barevné návrhy podle zadání výboru. Varianty mají i podvarianty ohledně barevného oddělení "soklu" (přízemí). Zájemci, kteří se na řešení chtějí podílet, mohou vyplnit anketu nebo osobně probrat s výborem.

Jednání výboru 16. 10. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 16. 10. 2019. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Rozpis realizace nových výřezů, upravený harmonogram

Zhotovitel předložil upravený harmonogram , který odpovídá aktuálnímu průběhu stavby. Dále zaslal rozpis bourání nových vstupů na lodžie. Bourání bude probíhat od posledního poschodí do přízemí tempem 2 byty za den. První demontáž bude zahájena v pondělí mezi 8 a 9 hodinou, následující dny již po 7 h. Druhé demontáže budou začínat po 12 h. Osazení nové balkonové sestavy včetně zednického zapravení proběhne tentýž den. Další informace včetně nutných příprav ze strany vlastníků BJ byly zveřejněny již dříve .

Výběr fasády, předání sklepů

Z průběhu prací jsou dvě věci, které se přímo týkají (některých či všech) vlastníků: Předání sklepních kójí V úterý 8 .10. byly zhotovitelem předány sklepní kóje. Ve středu proběhnou ještě drobné uklízecí práce, které výbor připomínkoval a následně je možné uzamčení a nastěhování věcí jejich majiteli. Barevné řešení fasády Zhotovitel předal výboru vzorník pro výběr barevného řešení fasády. Termín pro výběr je 14 dní. Tímto oslovujeme vlastníky, kteří mají zájem se na výběru barevné kombinace a řešení podílet, aby výboru zaslali své návrhy a to nejpozději do neděle 20. 10. Vzorník ve fyzické podobě je k nahlédnutí u výboru, digitální verze je např na: Vzorník Weber Colorline >>   standardní barvy bez příplatku jsou s HBW > 30, bez "e" (e = exclusiv)

Předání sklepů

V rámci kontrolního dne proběhne v úterý 8. 10. předání sklepních kójí. Prosíme majitele dotčených sklepů o jejich kontrolu a případné zaslání připomínek.