Jednání výboru 16. 10. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 16. 10. 2019.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Program schůze

 1. Úvod
 2. Barevné řešení fasády
 3. Anténa
 4. Dlužníci
 5. Aktualizace pojistné smlouvy

Úvod

 • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Barevné řešení fasády

 • Zhotovitel na kontrolním dnu (KD) konaného 8. 10. vyzval výbor k předložení návrhu barevné kombinace a řešení nové fasády a zapůjčil k tomu vzorník Weber Colorline. Výbor obratem vyzval vlastníky, kteří se na návrhu fasády chtějí podílet, aby zaslali své návrhy nebo fyzicky dostavili návrh konzultovat. 
 • Spolu s p. Stlukou a pí. Prskavcovou vybral výbor dvě barevné kombinace, které předložil na KD (16.  10.)  zhotoviteli. Pro obě varianty platí, že světlejší barva bude použita na fasádu (fasáda bude jednobarevná) a tmavší pro lodžie.
 • Zhotovitel v nejbližší době zpracuje pro tyto varianty grafický náhled. Třetí návrh bude obnášet barevné oddělení spodní části (fasáda v úrovni suterénního prostoru bude tmavší či odlišnou barvou).
 • Výbor následně grafické návrhy vystaví na webových stránkách případně připraví anketu.

Anténa

 • 17.10 proběhla úprava společné antény pro standard DVB-T2. 
 • Paní Tomanová ověří poplatky za užívání společné antény pro vchody 2 a 6.

Dlužníci

 • Paní Tomanová se zúčastnila soudního líčení ohledně dluhu vlastníka jedné z jednotek. Na líčení byl vynesen rozsudek k zaplacení dluhu. Pokud tak nebude učiněno v dané lhůtě, zajistí žádost o exekuci. Vzhledem k tomu, že od stejného dlužníka je již nový dluh (cca za 3 měsíce) nechá paní Tomanová připravit další žalobu (nyní již bez předžalobní výzvy).
 • Další dlužníci momentálně nejsou.

Aktualizace pojistné smlouvy

 • Aktuální pojistné období končí 16.1. 2020 a výbor zvažuje její aktualizaci. V úvahu připadá úprava plnění a rozšíření o pojištění statutárního orgánu.
 • Paní Tomanová zajistí přes zástupce Broker Trust, a.s. nabídky cca 3 pojišťoven. Na základě porovnání s dosavadní smlouvou bude řešen další postup.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletnímu znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

 1. The UI/UX can be designed using instruments like Adobe XD and Figma. So, your UI/UX designers ought to create a 우리카지노 working version of the final design using the updated art. Thus, at the end of this step of slot game development, {you will have|you'll have|you ought to have} concrete art and UI/UX design. The challenge is to build a game that provides fair rewards to gamers to keep them coming again for extra.

  OdpovědětVymazat

Okomentovat

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka