Předání sklepů

V rámci kontrolního dne proběhne v úterý 8. 10. předání sklepních kójí. Prosíme majitele dotčených sklepů o jejich kontrolu a případné zaslání připomínek.

Komentáře

Už jste četli?

Návrh harmonogramu prací

Hasicí přístroje k rozebrání

22. Shromáždění: pozvánka