Výběr fasády, předání sklepů

Z průběhu prací jsou dvě věci, které se přímo týkají (některých či všech) vlastníků:

Předání sklepních kójí

V úterý 8 .10. byly zhotovitelem předány sklepní kóje. Ve středu proběhnou ještě drobné uklízecí práce, které výbor připomínkoval a následně je možné uzamčení a nastěhování věcí jejich majiteli.

Barevné řešení fasády

Zhotovitel předal výboru vzorník pro výběr barevného řešení fasády. Termín pro výběr je 14 dní. Tímto oslovujeme vlastníky, kteří mají zájem se na výběru barevné kombinace a řešení podílet, aby výboru zaslali své návrhy a to nejpozději do neděle 20. 10.
Vzorník ve fyzické podobě je k nahlédnutí u výboru, digitální verze je např na:

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka