Jednání výboru 6. 11. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 6. 11. 2019.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Program schůze

 1. Úvod
 2. Barevné řešení fasády
 3. Aktualizace pojistné smlouvy
 4. Fakturace individuálních požadavků
 5. Soudní řízení, exekuce, dlužníci
 6. Anténa

Úvod

 • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Barevné řešení fasády

 • Zhotovitel předložil grafické návrhy vybraných kombinací. Dne 23. 10. vystavil výbor tyto návrhy na webových stránkách SVJ jako orientační anketu pro všechny členy. Vzhledem k malému zájmu sezval výbor zájemce na toto jednání, kde se debatovalo o barevných kombinacích, jejich rozložení a typu dlažby parapetů.
 • Na jednání byli kromě členů výboru účastni: paní Stluková, paní Prskavcová, paní Marková, paní Billichová a pan Zimandl. Zohledněny byly také zbylé anketní hlasy (paní Došková, paní Drábová, slečna Cibulková).
 • Pro dlažbu parapetů byl vybrán typ Nevada (světlejší).
 • Barevné řešení fasády a lodžií bude následující:

Aktualizace pojistné smlouvy

 • Na jednání výboru byla přítomna paní Holubová, která seznámila výbor s postupem uplatnění úvěru. 
 • Paní Holubová přinesla také nabídky tří pojišťoven dle předchozího jednání výboru. Aktualizace pojištění domu obnáší navýšení pojistných krytí a rozšíření o pojištění statutárního orgánu a dalších rizik. 
 • Výbor vypoví stávající smlouvu a následně dle nabídek podepíše novou (po prozkoumání nabídek). Předpokládá se překryv o cca 10 dní.

Fakturace individuálních požadavků

 • Do 8. 11. mají být hotové všechny nové výřezy v obvodových stěnách (dodatečně proběhne ještě výmalba). Skutečná částka činí 221 tis. Kč bez DPH (cca 27,6 tis. Kč bez DPH / byt). Výbor tuto částku (po připočtení DPH) v nejbližší době přefakturuje majitelům dotčených bytů, splatnost faktur bude dle usnesení shromáždění do konce kalendářního roku (vyjma dlužníka - viz níže).
 • Další individuální požadavky (zasklení, dlažba, věšáky, průchodky) budou vyúčtovány po jejich provedení. Vzhledem k tomu, že se tak může stát těsně ke konci roku, nebude výbor trvat na splatnosti do konce roku - na splatnost bude lhůta 14 dní od vystavení faktury.

Soudní řízení, exekuce, dlužníci

 • V pondělí 4. 11. byla paní Tomanová s panem Kohoutem ohledně nových skutečností s dluhem jednoho vlastníka na konzultaci na právním oddělení Správy domů s.r.o. Nové skutečnosti jsou:
 1. Vlastník uhradil koncem října cca 30 tis. Kč, zbývající dluh zůstává neuhrazen.
 2. 4. 11. zjistili zástupci výboru, že na SJM byla zahájena exekuce.
 3. 4. 11. byl proveden výřez v bytové jednotce a výbor má obavy o jeho zaplacení (a zaplacení zbývajících dluhů).
 • JUDr. Jaromír Toufar výboru doporučil následující postup:
 1. Vzhledem k tomu, že u zaslané částky nebylo určeno k jakému účelu slouží, je zákonem doporučený postup uplatňovat ji od nejméně zajištěných pohledávek. Uvedená částka bude tedy použita k postupnému umořování dluhů v tomto pořadí - příslušenství nových dluhů, jistina nových dluhů, příslušenství soudně vymáhaných dluhů, soudní poplatky, jistina soudně vymáhaných dluhů. Výsledkem je skutečnost, že nadále je platné soudní rozhodnutí a po uplynutí předepsané lhůty zůstává možnost exekučního vymáhání.
 2. Výbor zajistí u zhotovitele vyčíslení za provedení výřezu a obratem přefakturuje dlužníkům.
 3. Aktuálně vyčíslený dluh (nedoplatek soudního rozhodnutí) spolu s fakturou předloží dlužníkům. Pokud nedojde k jeho zaplacení, bude okamžitě podána žádost o exekuci. 
 • V současné době je jeden další dlužník. Paní Tomanová situaci řeší a je přislíbeno splacení.

Anténa

 • 17. 10. došlo ke kontrole a přeladění společné antény firmou Montela. Vzhledem k zastaralé technologii je (zejména v nižších patrech) slabý signál. Po konzultaci s odbornou firmou objednala paní Tomanová výměnu technologie. 
 • Paní Tomanová ověřila společné využívání antény pro vedlejší vchody. S vchodem č. 2 je platný smluvní vztah a podílí se na nákladech na provoz i současné výměny technologie, vchod č. 6 má smlouvu vypovězenou a má vlastní anténu.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletnímu znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka