Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2020

Pozor na platby, Správa Domů mění pravidla

Z důvodů velkého množství chybně směrovaných plateb, přidává společnost Správa Domů, s.r.o., poplatek za každou chybně směrovanou platbu. Změna je platná od 1.1.2021 a jde o částku 60 Kč za každou dohledávanou platbu. Celé znění dopisu >>

Reklamace zasklení, prohlídka ventilace

V následujícím týdnu proběhnou následující akce: Reklamace zasklení V týdnu 12.-16.října budou provedeny reklamace zaklení. Konkrétní termíny dohodne s obyvateli prováděcí firma. V současné době nahlášené závady jsou v bytech č. 2, 4, 5, 14 a 27. V případě, že se v mezidobí projevila nějaká závada zasklení i v některém z dalších bytů, obraťte se co nejdříve na výbor, aby se případná oprava stihla v tomto období. Prohlídka společné ventilace Vzhledem k nefunkčnosti či problémům společné ventilace (pravděpodobné zkraty v některých bytech), bude provedena prohlídka vypínačů v bytech. Prohlídka s elektrikářem proběhne 14.října od 15h . Prosíme o zpřístupnění bytů. Týká se pouze bytů na stupačkách č. 2, 3 a 4.

Jednání výboru 16. 9. 2020

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 16. 9. 2020. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Pavel Kohout Přítomni : Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Miroslav Stluka

Jednání výboru 9. 7. 2020

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 9. 7. 2020.  Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Pavel Kohout Přítomni : Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Miroslav Stluka, Zdeněk Pravda (Služba, výrobní družstvo)

Zápis z 19. řádného shromáždění

Dne 28. 5. 2020 se konalo 19. shromáždění vlastníků jednotek NF4, ze kterého byl pořízen zápis.

Upozornění

22.5. ráno pozvali jedni z nájemníků do společných prostor své "přátele" a celé přízemí znečistili (moč, alkohol, střepy,..). Jelikož jedna z postav (která se následně potulovala po domě) je policii známý bezdomovec, drogově závislý, s infekčními nemoci, doporučujeme všem o provedení dodatečné dezinfekce klik. Dotyčné nájemníky důrazně žádáme o vyvození důsledků (proplacení úklidu bereme jako samozřejmost) a zdržení dalších podobných aktivit.

Jednání výboru 7. 5. 2020

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 7. 5. 2020. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Pozvánka na shromáždění (+ podklady)

Další řádné shromáždění se bude konat ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 18:00 v sídle SVJ, v prostoru sušárny. Vzhledem k omezení spojeným s koronavirovou pandemií žádáme, aby všichni účastníci shromáždění měli roušku. Termín a místo: termín: čtvrtek 28. 5. v 18:00 (přidejte si na google kalendář , facebook ) místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny Program: Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2019 Zpráva revizora Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2019 Schválení odměn představenstva za rok 2019 Rozúčtování nákladů na služby pro rok 2020 Závěr k realizaci nových lodžií a zateplení Úvěr Volba nového člena výboru Prohlášení vlastníka Úklid Diskuze Závěr Dokumenty a podklady: Pozvánka Plná moc Hospodaření SVJ za 2019 Zápis: viz  Zápis z 19. řádného shromáždění Pozvánka byla zaslána elektronicky na uvedené e-mailové adresy z dotazníku. V případě nedoručení mě kontaktujte na nf4@mail.cz.

Omezení u hlavního vchodu

Ve dnech 28.4. - 2.5. bude u hlavního vchodu probíhat pokládka dlažby a finální úprava povrchů stěn. Žádáme vás, aby jste v tyto dny využívali pouze zadní vchod . Děkujeme za dodržení a omlouváme se za komplikace.

Jednání výboru 12. 3. 2020

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 12. 3. 2020. Svolavatel schůze výboru : předseda výboru Mgr. Jana Tomanová Přítomni : Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Informace k opatřením ohledně SARS-CoV-2

Pro jednodušší přístup k informacím jsme připravili následující rozcestník o informacích k onemocnění COVID-19.

Předání staveniště a další postup

Výměna balkonů za žb lodžie a provedení zateplení východní stěny se zdárně chýlí ke svému konci. Minulý týden byla předána stavba, práce však ještě zcela nekončí.

Přistavení kontejneru

O příštím víkendu (25. - 26. 1.) bude poblíž zadního vchodu domu přistaven velkoobjemový kontejner (VOK) na odpad. Určen bude pro všechny obyvatele k možnosti vyklizení objemného odpadu. Žádáme dotyčné o přenesení odpadu uloženého v chodbách sklepních prostor. Poznámky: Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. - autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny výhradně k odkládání objemného odpadu od občanů, nikoliv k odkládání živnostenského odpadu.