Předání staveniště a další postup

Výměna balkonů za žb lodžie a provedení zateplení východní stěny se zdárně chýlí ke svému konci. Minulý týden byla předána stavba, práce však ještě zcela nekončí.

Předání stavby

23.1.2020 výbor podepsal předávací protokol stavby s tím, že jsou ještě drobné nedodělky nebránící v užívání stavby, které zhotovitel opraví v nejbližší době.

Další práce

Další práce (venkovní prostory) budou provedeny v návaznosti na klimatické podmínky. Dodatečně bude provedeno také ještě jedno zasklení lodžie.
Vzhledem ke zpoždění harmonogramu, delším zásahům v přízemí a pozměněnému řešení fasády oproti požadavku, se výbor se zhotovitelem dohodl na kompenzačních pracích v prostoru hlavního vchodu - bude v rámci akce provedena nová protiskluzová dlažba a omítka stěn (marmolit). Termín těchto prací bude ještě upřesněn - předpoklad je polovina března.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka