Přistavení kontejneru

O příštím víkendu (25. - 26. 1.) bude poblíž zadního vchodu domu přistaven velkoobjemový kontejner (VOK) na odpad. Určen bude pro všechny obyvatele k možnosti vyklizení objemného odpadu.
Žádáme dotyčné o přenesení odpadu uloženého v chodbách sklepních prostor.

Poznámky:

  • Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
  • Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. - autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
  • Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny výhradně k odkládání objemného odpadu od občanů, nikoliv k odkládání živnostenského odpadu.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka