Jednání výboru 12. 3. 2020

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 12. 3. 2020.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Program schůze

 1. Úvod
 2. Exekuční řízení
 3. Shromáždění
 4. Diskuze

Úvod

 • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Exekuční řízení

 • Vzhledem k tomu, že ani poslední výzva ke kompletnímu zaplacení dlužné částky nebyla dlužníkem splněna, bylo s vlastníkem zahájeno exekuční řízení.

Shromáždění

 • Výbor se dohodl na termínu dalšího shromáždění a to na 16. 4. Termín může bude posunut podle vývoje opatření s ohledem na pandemii koronaviru.
 • Body projednávané na shromáždění:
 1. Závěr k realizaci nových lodžií a zateplení
 2. Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2019
 3. Zpráva revizora
 4. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2019
 5. Schválení odměn představenstva za rok 2019
 6. Volba výboru
 7. Případná změna stanov
 8. Prohlášení vlastníka
 9. Úklid
 10. Topení
 11. Úvěr
 • DOPLNĚNÍ 15. 3.: z důvodu vládního zákazu na jakékoliv hromadné akce, se shromáždění v uvedeném termínu konat nebude. Termín bude upřesněn po ukončení zákazu.

Diskuze

 • Vzhledem k opakujícím se reklamace úklidu, bude na shromáždění řešen další postup.
 • V uplynulém roce se projevily problémy s otopnou soustavou. Na shromáždění bude projednána možnost koordinované revize případně chemické pročištění soustavy.
 • Byla provedena inspekční prohlídka výtahu dle ČSN EN 81-1,2:1999. Z výstupu vyplývají opatření, která je potřeba učinit (do 5 let). Paní Tomanová prověří řešení u provozovatele.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletnímu znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.


Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)