Jednání výboru 7. 5. 2020

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 7. 5. 2020.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Program schůze

 1. Úvod
 2. Shromáždění
 3. Kolaudace zasklení, dodatečné práce Stavoprojekty

Úvod

 • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Shromáždění

 • Výbor se dohodl na termínu dalšího shromáždění a to na 28. 5. od 18 hod. Paní Tomanová zajistí doručení pozvánek, pan Kohout zveřejnění na webových stránkách.
 • Body projednávané na shromáždění:
 1. Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2019
 2. Zpráva revizora
 3. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2019
 4. Schválení odměn představenstva za rok 2019
 5. Rozúčtování nákladů na služby pro rok 2020
 6. Závěr k realizaci nových lodžií a zateplení
 7. Úvěr
 8. Volba nového člena výboru
 9. Prohlášení vlastníka
 10. Úklid
 11. Diskuze
 12. Závěr

Kolaudace zasklení, dodatečné práce Stavoprojekty

 • Jeden člen provádí dodatečné zasklení lodžii. Kolaudace zasklení bude provedena až po provedení tohoto zasklení.
 • Dle dohody učinila firma Stavoprojekta dodatečné práce na hlavním vstupu a zazdění dveří od kolárny. Stavba prozatím nebyla předána.

Dlužníci

 • V současné době je jeden dlužník, na kterého již byla podána exekuce.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletnímu znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.


Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)