Pozvánka na shromáždění (+ podklady)

Další řádné shromáždění se bude konat ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 18:00 v sídle SVJ, v prostoru sušárny.

Vzhledem k omezení spojeným s koronavirovou pandemií žádáme, aby všichni účastníci
shromáždění měli roušku.

Termín a místo:

Program:

 1. Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2019
 2. Zpráva revizora
 3. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2019
 4. Schválení odměn představenstva za rok 2019
 5. Rozúčtování nákladů na služby pro rok 2020
 6. Závěr k realizaci nových lodžií a zateplení
 7. Úvěr
 8. Volba nového člena výboru
 9. Prohlášení vlastníka
 10. Úklid
 11. Diskuze
 12. Závěr

Pozvánka byla zaslána elektronicky na uvedené e-mailové adresy z dotazníku. V případě
nedoručení mě kontaktujte na nf4@mail.cz.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka