Jednání výboru 9. 7. 2020

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 9. 7. 2020.

 Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Pavel Kohout

Přítomni: Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Miroslav Stluka, Zdeněk Pravda (Služba, výrobní družstvo)


Program schůze

  1. Úvod
  2. Kamerový systém

Úvod

  • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
  • Tato schůze výboru byla spojena s prezentací kamerového systému. Prezentaci provedli zástupci Služba, v.d.

Kamerový systém

  • Výbor oslovil výrobní družstvo Služba s poptávkou kamerového systému. Nabídka zahrnuje 4 kamery HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMF, záznamové zařízení HIKVISION DS-7208HQHI-K1, 2TB disk včetně příslušenství a práce - cena cca 18 000 Kč bez DPH.
  • Na prezentaci bylo porovnání stávající systém s novým a předvedeno ovládání. Zástupci firmy také zkontrolovali stávající kabely.
  • Výbor se shodl na objednání systému.
  • Provedení bude během cca 4 týdnů od prezentace.

Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletnímu znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)