Reklamace zasklení, prohlídka ventilace

V následujícím týdnu proběhnou následující akce:

Reklamace zasklení

V týdnu 12.-16.října budou provedeny reklamace zaklení. Konkrétní termíny dohodne s obyvateli prováděcí firma.
V současné době nahlášené závady jsou v bytech č. 2, 4, 5, 14 a 27. V případě, že se v mezidobí projevila nějaká závada zasklení i v některém z dalších bytů, obraťte se co nejdříve na výbor, aby se případná oprava stihla v tomto období.

Prohlídka společné ventilace

Vzhledem k nefunkčnosti či problémům společné ventilace (pravděpodobné zkraty v některých bytech), bude provedena prohlídka vypínačů v bytech. Prohlídka s elektrikářem proběhne 14.října od 15h. Prosíme o zpřístupnění bytů. Týká se pouze bytů na stupačkách č. 2, 3 a 4.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka