Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2021

Změna výše záloh

Na  základě  zápisu  ze  shromáždění  byly  zaevidovány  lodžie,  fond  oprav  byl  přepočítán  a  byly upraveny Evidenční listy s platností od 01/2022. Pokud  zasíláte  měsíční  úhradu platebním  příkazem,  opravte  si  trvalý  příkaz dle vašeho nového aktuálního Evidenčního listu s platností od 01/2022. V případě,  že  využíváte  k úhradě SIPO,  částka  z EL vám  bude  automaticky nahlášena do Vašeho SIPA od 01/2022.  EL najdete ve schránce případně e-mailu. Pokud jste nenašli, napište na predseda@nf4.cz. Prosíme  o  následnou kontrolu  Evidenčního  listu.  Pokud  nesouhlasí  jakékoliv  údaje,  např. počet  osob  v bytě,  jména,  korespondenční  adresa,  nebo  chcete  upravit  výši záloh atd., obraťte se na níže uvedený kontakt: Eva Řehoušková, tel.  387 784 142, email:  RehouskovaEva@sdcb.cz

Hasicí přístroje k rozebrání

Obrázek
Došlo k výměně starších hasicích přístrojů v domě. Tyto starší přístroje jsou nyní volně k rozebrání. přístroje již nemají potřebné revize, jsou však plně funkční. Pokud máte někdo zájem např. do garáže či na chalupu, můžete si přístroj vzít. Jsou umístění ve sklepích č. 2

Osazení regulačních ventilů (omezení topení)

Ve dnech 6.-8.12. proběhne osazení regulačních ventilů na jednotlivé větve stoupaček. Během realizace bude v pracovní dobu vždy vypuštěna (celá či polovina) topná soustava a nebude tak fungovat topení v radiátorech . Po pracovní době (cca 15:30) dojde vždy k napuštění. Počítejte, prosím, s tímto omezením. Žádáme majitele (nájemce) bytů č. 2, 7, 8, 10, 15, 23, 27, 31 o vyklizení sklepů nejpozději do pondělí 6.12. 7:30 a umožnění realizace. V případě potřebu je možné věci dočasně uskladnit v místnosti sušárny. Děkujeme. 

Jednání výboru 12. 10. 2021

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 12. 10. 2021. Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Pavel Kohout Přítomni: Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Yuriy Hrytsyuk

Zápis z 20. řádného shromáždění

 Dne 23. 9. 2021 se konalo 20. shromáždění vlastníků jednotek NF4, ze kterého byl pořízen zápis.

20. Shromáždění: pozvánka

 Další řádné shromáždění se bude konat ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 18:00 v sídle SVJ. Termín a místo: termín:  čtvrtek 23. 9. v 18:00  (přidejte si na  google kalendář ,  facebook ) místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny (v návaznosti na aktuální podmínky a společnou dohodu je možné konání na venkovním prostranství) Program: Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2020 Zpráva revizora Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2020 Schválení odměn představenstva za rok 2020 Rozúčtování nákladů na služby pro rok 2021  Volba nového výboru a revizora Změna stanov Prohlášení vlastníka Zálohy na správu za plochy lodžií Priority oprav (viz níže) Úklid Diskuze Závěr Dokumenty a podklady k pozvánce: Pozvánka Plná moc Podklady k bodům: 4. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2020 Hospodaření SVJ za 2020 10. Priority oprav Bude třeba rozhodnout priority oprav a dokumentů. Zde je předběžný přehled včetně orientačních cen (bez DPH): Prohlášení vlastníka - cca 50 tis Kč. Opravy v

Havárie TUV

Vzhledem k havárii je dočasně uzavřená teplá voda. Děkujeme za pochopení