Jednání výboru 19. 1. 2022

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 19. 1. 2022.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Pavel Kohout

Přítomni: Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Yuriy Hrytsyuk

Program schůze

 1. Úvod
 2. Realizace regulace na topení
 3. Prohlášení vlastníka
 4. Diskuze

   Úvod

   • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

   Realizace regulace na topení 

   • Byla ukončena montáž regulačních armatur na paty stoupaček topení. 
   • Současně s montáží byla provedena oprava regulace na vstupu tepla.

   Prohlášení vlastníka

   • Kvůli koronavirovým opatřením dosud JUDr. Toufar nezačal se zpracováním Prohlášení vlastníka.
   • Výbor se dohodl, že pan Kohout zjistí termín začátku prací. V případě, že bude doba delší než dva měsíce,  zadá výbor zpracování někomu jinému.

   Diskuze

   • Účast ve výboru paní Antlové: Paní Antlová oznámila, že bude prodávat byt, a z toho důvodu se pravděpodobně vzdá funkce ve výboru. Rezignace či možné setrvání se probere na nejbližším shromáždění.
   • Úklid: Pan Kohout připraví tabulku, kam se budou zapisovat data prováděných úklidů. Fakturu za úklid v částce 2750 Kč bude zasílat pan Hrytsyuk v elektronické podobě na e-mail SVJ a současně paní Vojčové (Správa Domů s.r.o.)
   • Úklidové náčiní a prostředky: Paní Antlová objedná úklidové prostředky, pan Hrytsyuk zajistí potřebné náčiní.
   • Opravy výtahu dle revizní prohlídky: na základě konzultace, není žádná z uvedených oprav pro provoz výtahu nutná. Jedná se o úpravy dle nových norem, které by se na náš výtah (vzhledem k jeho stáří) vztahovat neměly.
   Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletnímu znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

   Komentáře

   Už jste četli?

   Pozvánka na shromáždění (28.11.)

   22. Shromáždění: pozvánka