Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2021

20. Shromáždění: pozvánka

 Další řádné shromáždění se bude konat ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 18:00 v sídle SVJ. Termín a místo: termín:  čtvrtek 23. 9. v 18:00  (přidejte si na  google kalendář ,  facebook ) místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny (v návaznosti na aktuální podmínky a společnou dohodu je možné konání na venkovním prostranství) Program: Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2020 Zpráva revizora Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2020 Schválení odměn představenstva za rok 2020 Rozúčtování nákladů na služby pro rok 2021  Volba nového výboru a revizora Změna stanov Prohlášení vlastníka Zálohy na správu za plochy lodžií Priority oprav (viz níže) Úklid Diskuze Závěr Dokumenty a podklady k pozvánce: Pozvánka Plná moc Podklady k bodům: 4. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2020 Hospodaření SVJ za 2020 10. Priority oprav Bude třeba rozhodnout priority oprav a dokumentů. Zde je předběžný přehled včetně orientačních cen (bez DPH): Prohlášení vlastníka - cca 50 tis Kč. Opravy v