20. Shromáždění: pozvánka

 Další řádné shromáždění se bude konat ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 18:00 v sídle SVJ.

Termín a místo:

 • termín: čtvrtek 23. 9. v 18:00 (přidejte si na google kalendářfacebook)
 • místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny (v návaznosti na aktuální podmínky a společnou dohodu je možné konání na venkovním prostranství)

Program:

 1. Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2020
 2. Zpráva revizora
 3. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2020
 4. Schválení odměn představenstva za rok 2020
 5. Rozúčtování nákladů na služby pro rok 2021 
 6. Volba nového výboru a revizora
 7. Změna stanov
 8. Prohlášení vlastníka
 9. Zálohy na správu za plochy lodžií
 10. Priority oprav (viz níže)
 11. Úklid
 12. Diskuze
 13. Závěr

Dokumenty a podklady k pozvánce:

Podklady k bodům:

4. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2020

10. Priority oprav

Bude třeba rozhodnout priority oprav a dokumentů. Zde je předběžný přehled včetně orientačních cen (bez DPH):
 • Prohlášení vlastníka - cca 50 tis Kč.
 • Opravy výtahu dle inspekční prohlídky - cca 65 tis. Kč (nabídka)
 • Topení - osazení regulačních ventilů - cca 230 tis. Kč (info + nabídka)
 • Oprava ventilace - výměna rozvaděče - cca 15 tis. Kč + pravděpodobně další úpravy
 • Nové osvětlení společných prostor vč. sklepů - cca 135 tis. Kč (nabídka)
 • Seřízení oken - a) s výměnou těsnění cca 140 tis. Kč; b) pouze seřízení cca 80 tis. Kč
 • Výměna rozvodů SV, TUV včetně cirkulace - cca 160 tis. Kč.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka