Jednání výboru 12. 10. 2021

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 12. 10. 2021.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Pavel Kohout

Přítomni: Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Yuriy Hrytsyuk

Program schůze

 1. Úvod
 2. Funkce ve výboru
 3. Činnosti výboru

  Úvod

  • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

  Funkce ve výboru

  • Členové výboru si rozdělili funkce následovně
   • Pavel Kohout - předseda
   • Kateřina Antlová - místopředseda
   • Yuriy Hrytsyuk - člen výboru

  Činnosti výboru

  • Paní Antlová zajistí aktualizaci složení výboru SVJ v obchodním rejstříku, tj. provede podání změny na Krajském soudu.
  • Výbor osloví firmy pro konkurenční nabídky osazení regulačních ventilů na stoupačky topení
  • Dne 25.10. proběhne schůzka u JUDr. Toufara ohledně přípravy Prohlášení vlastníka.
  Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletnímu znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

  Komentáře

  Už jste četli?

  Pozvánka na shromáždění (28.11.)

  Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

  Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka